Lịch tuần

Lịch tuần từ 13/03/2023 đến 19/03/2023

 

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 
 

 


LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 13/03/2023 ĐẾN 19/03/2023)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

13/03/2023


 


 


 

8h00

Họp Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Phòng HCTC

Hiệu trưởng

PH1

9h00

Họp Ban thường vụ Công đoàn mở rộng

- Uỷ viên Ban thường vụ CĐ trường;

- Đại diện công đoàn các đơn vị: Trung tâm tuyển sinh; Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp; Viện nghiên cứu PTCNC về KTCN; Viện đào tạo mở.

Công đoàn trường

Chủ tịch công đoàn trường

PH1

13h00

Hội nghị trực tuyến triển khai phần mềm Quản lý đoàn viên

- Ban Chấp hành Đoàn trường;

- Ban Chấp hành các Liên Chi đoàn trực thuộc;

- Ban Chấp hành các Chi đoàn.

-Văn phòng Đoàn Thanh niên;

-Trung tâm DVTH.

Bí thư tỉnh Đoàn

HTL

14h00

Họp triển khai công tác bảo đảm quyền lợi người học

Trưởng, phó các Phòng: Đào tạo. Công tác HSSV; QLCL; TTPC; Trung tâm HTDN

Phòng Đào tạo

Phòng CTHSSV

Hiệu trưởng

PH1

Thứ 3

14/03/2023

14h00

Họp Hội đồng thẩm định đề án đẩy mạnh công tác tuyển sinh và truyền thông năm 2023; Đề án tuyển sinh sinh viên Quốc tế năm 2023

Các thành viên Hội đồng thẩm định(theo Quyết định số: 286/QĐ-ĐHKTCN ngày 10/03/2023)

-Trung tâm TS & TT;

-Trung tâm HTĐTQT.

Chủ tịch Hội đồng

PH1

Thứ 4

15/03/2023


 


 

Cả ngày

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023

- Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường;

- Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn;

- Văn phòng Công đoàn Trường;

- Kế toán Công đoàn Trường;

- Thủ quỹ Công đoàn Trường.

Công đoàn ĐHTN

Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Trung tâm Hội nghị ĐHTN

8h00

Họp ban soạn thảo Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động trường ĐHKTCN

Các thành viên Ban soạn thảo (theo NQ 70-HĐT ngày 28/12/2022 của Hội đồng trường)

Thư ký Ban soạn thảo

Trưởng ban

PH1

9h00

Họp Ban soạn thảo Đề án chuyển Trung tâm HTĐTQT thành Trung tâm tự chủ

Các thành viên Ban soạn thảo (theo QĐ số 2237 QĐ-ĐHKTCN ngày 17/8/2022)

Thư ký ban soạn thảo

Trưởng ban

PH1

Thứ 5

16/03/2023

8h00- 17h00

Xét duyệt, thẩm định Quyết toán ngân sách nhà nước

- Đoàn xét duyệt, thẩm tra (theo QĐ của Giám đốc ĐHTN);

- Phòng KHTC.

Phòng KHTC

Trưởng đoàn (theo QĐ của Giám đốc ĐHTN)

PH2

Thứ 6

17/03/2023

8h00- 17h00

Xét duyệt, thẩm định Quyết toán ngân sách nhà nước

- Đoàn xét duyệt, thẩm tra (theo QĐ của Giám đốc ĐHTN);

- Phòng KHTC.

Phòng KHTC

Trưởng đoàn (theo QĐ của Giám đốc ĐHTN)

PH2

Thứ 7

18/03/2023

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

19/03/2023

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                                 - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.