Lịch tuần

Lịch tuần từ 11/09/2023 đến 17/09/2023

 

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 


LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 11/09/2023 ĐẾN 17/09/2023)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

11/09/2023

7h30

Họp BGH

BGH

TCCB

Hiệu trưởng

PH1

8h30

Họp xét tuyển sinh bổ sung đợt 2

Hội đồng tuyển sinh (Theo QĐ của Hiệu trưởng)

TTTS và TT

Phòng CTHSSV

Chủ tịch

PH1

9h30

Họp thường trực hội đồng CTCB

Thường trực hội đồng (Theo QĐ 1385/QĐ-ĐHKTCN ngày 05/9/2023 của Hiệu trưởng)

Phòng HCTC

Chủ tịch

PH1

10h00

Xét đơn cho đơn xin tiếp tục theo học, nghỉ học tạm thời, thôi học, chuyển trường, chuyển ngành đào tạo, chuyển hệ đào tạo, học cùng lúc 2 chương trình.

Thường trực hội đồng (Theo QĐ của Hiệu trưởng)

Phòng Đào tạo

Chủ tịch

PH1

14h00

Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện pháp luật và các quy định nội bộ đối với ông Nguyễn Thành Trung, GVTH – Trung tâm Thực nghiệm năm học 2022-2023

- Đại diện thành viên Đoàn thanh tra;

- Lãnh đạo Trung tâm Thực nghiệm;

- Ông Nguyễn Thành Trung, GVTH – Trung tâm Thực nghiệm.

Phòng TT-PC

 

PHT Vũ Ngọc Pi

 

PH1

Thứ 3

12/09/2023

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

13/09/2023

7h30

Họp chuẩn bị công tác khai giảng năm học 2023-2024

- Ban Giám hiệu

- Trưởng các phòng: HCTC, Đào tạo, CT HSSV;

- Chủ tịch Công đoàn Trường;

- Bí thư Đoàn Trường.

Phòng HCTC

Hiệu trưởng

PH1

 

8h30

Họp hội đồng đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ III(2022-2023)

Các thành viên Hội đồng (Kèm theo QĐ số 911/QĐ-ĐHKTN ngày 21/6/2023)

Phòng CTHSSV

 

Chủ tịch Hội đồng

PH1

09h00

Làm việc với Công ty TNHH SR Tech

Thành phần theo QĐ của Hiệu trưởng

Trung tâm HTDN

Hiệu trưởng

KCN Sông Công I

 

09h30

Họp hội đồng xét khen thưởng sinh viên năm học 2022-2023

Các thành viên Hội đồng (Kèm theo QĐ số 1411/QĐ-ĐHKTCN ngày 08/9/2023)

Phòng CTHSSV

 

Chủ tịch Hội đồng

PH1

 

10h00

Họp hội đồng xét học bổng Toyota năm 2023

Các thành viên Hội đồng (Kèm theo QĐ số 3083/QĐ-ĐHKTN ngày 04/11/2022)

Phòng CTHSSV

 

Chủ tịch Hội đồng

PH1

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh liên thông Đại học

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 1432/QĐ-ĐHKTCN ngày 8/9/2023)

Trung tâm TS&TT

Chủ tịch HĐ

PH1

Thứ 5

14/09/2023

9h00

Họp ban soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp

Các thành viên Ban soạn thảo (theo Quyết định 1453/QĐ-ĐHKTCN ngày 12/9/2023)

Trung tâm HTDN

Trưởng ban

PH1

10h00

Họp ban soạn thảo Quy chế chi tiêu nội bộ Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp

Các thành viên Ban soạn thảo (theo Quyết định số 1454/QĐ-ĐHKTCN ngày 12/9/2023)

Trung tâm HTDN

Trưởng ban

PH1

14h00

Họp ban soạn thảo đề án tổ chức và cơ chế tự chủ cho trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

Các thành viên Ban soạn thảo (theo Quyết định số 1433/QĐ-ĐHKTCN ngày 11/9/2023)

Trung tâm HTĐTQT

Trưởng ban

 

PH1

Thứ 6

15/09/2023

14h00

Họp Hội đồng đánh giá chuyên môn cho người lao động hết thời gian tập sự

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 1234/QĐ-ĐHKTCN  ngày 11/8/2023)

Phòng HC-TC

Chủ tịch HĐ

PH2

Thứ 7

16/09/2023

S: 7h00-11h00

C: 13h00-17h00

Sinh hoạt công dân đầu khóa cho Tân sinh viên K59

Kế hoạch số 732/KH-ĐHKTCN ngày 24/8/2023

Phòng CTHSSV

TTDVTH

PHT: NGuyễn Quốc Tuấn

HTL

Chủ nhật

17/09/2023

S: 7h00-11h00

C: 13h00-17h00

Sinh hoạt công dân đầu khóa cho Tân sinh viên K59

Kế hoạch số 732/KH-ĐHKTCN ngày 24/8/2023

Phòng CTHSSV

TTDVTH

PHT: Nguyễn Quốc Tuấn

HTL

8h00

Khai giảng lớp đào tạo từ xa đợt 2 năm học 2023

- Đại diện trường ĐHKTCN

- Công ty AUM

- Đại diện trường CĐ Cơ Điện HN

- Học viên trúng tuyển đợt 2 năm 2023

- Viện ĐT Mở

- Trường CĐ Cơ Điện HN

 

Hiệu trưởng

Trường CĐ Cơ Điện HN

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                                 - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.