Lịch tuần

Lịch tuần từ 10/07/2023 đến 16/07/2023

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 


LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 10/07/2023 ĐẾN 16/07/2023)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

10/7/2023

14h00

Làm việc với Công ty phần mềm Anh Quân (Edusoft)

- Trưởng, Phó và chuyên viên sử dụng phần mềm Edusoft các đơn vị: Trung tâm TS&TT, Phòng CTHSSV, Phòng HC-TC, Phòng Đào tạo, Phòng QTPV, Phòng KH-TC, Phòng KHCN&HTQT, Phòng QLCL, Trung tâm DVTH.

- Đại diện công ty Anh Quân

Phòng Đào tạo

Hiệu trưởng

HTL

Thứ 3

11/7/2023

9h30

Làm việc với Công ty TNHH Điện tử BYD Việt Nam

- Trưởng các khoa Điện, Điện tử, Cơ khí, KTOT&MĐL, Công nghệ CĐ&ĐT, Quốc tế;

- Trưởng phòng Đào tạo; GĐ Trung tâm HTDN.

Trung tâm HTDN

PHT: Trần Minh Đức

KCN Phú Hà - Phú Thọ

Thứ 4

12/7/2023

08h00

Họp tập thể lãnh đạo trường

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Phó Chủ tịch Hội đồng trường

- Ban Giám hiệu.

Văn phòng Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

PH1

8h30

Lấy Phiếu biểu quyết nhân sự đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và Phát triển nguồn nhân lực ĐHTN

- Ban Chấp hành Đảng bộ;

- Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐT;

- Phó Chủ tịch HĐT

- Ban Giám Hiệu;

- Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức.

Phòng HCTC

Tập thể lãnh đạo Trường

PH1

09h00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng

- Ban Chấp hành Đảng bộ;

- Trưởng các đơn vị;

- Bí thư Chi bộ.

Văn phòng Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

PH1

14h00

Họp giải quyết một số vấn đề liên quan đến công tác Đào tạo và chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 2022-2023.

- Trưởng phòng: Đào tạo; CTHSSV; TTPC;    QLCL; KHTC; QTPV;

- Trưởng các khoa

Phòng Đào tạo

PHT: Trần Minh Đức

PH1

Thứ 5

13/7/2023

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

14/7/2023

7h30

Họp triển khai công tác chuẩn bị Đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ điện tử; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa theo tiêu chuẩn AUN – QA (23-25/8/2023).

- Trưởng các đơn vị chức năng;

- Lãnh đạo Khoa Cơ khí và Khoa Điện;

- Phòng QLCL.

Phòng QLCL

Hiệu trưởng

PH1

9h00

Họp về công tác đưa sinh viên đi thực tập trải nghiệm tại doanh nghiệp đợt tháng 8/2023.

- Trưởng các Khoa (có học phần trải nghiệm trong CTĐT).

- Trưởng phòng: Phòng Đào tạo; Phòng CTHSSV

- Giám đốc Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp

Trung tâm HTDN

Hiệu trưởng

PH1

10h00

Họp về giải pháp với sinh viên hết thời gian gia hạn nộp học phí kỳ 3 và triển khai công tác thu học phí kỳ hè

- Trưởng các Khoa.

- Trưởng các đơn vị: Phòng KHTC; Phòng Đào tạo; Phòng CTHSSV; Trung tâm TS&TT;

- Chuyên viên phụ trách công tác thu học phí, kế hoạch đào tạo.

Phòng KHTC

Hiệu trưởng

PH1

Thứ 7

15/07/2023

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

16/07/2023

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                            - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.