Lịch tuần

Lịch tuần từ 10/04/2023 đến 16/04/2023

 

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 
 

 


LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 10/04/2023 ĐẾN 16/04/2023)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

10/04/2023

08h00

Đại hội Công đoàn bộ phận Khoa KHCB&ƯD  nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đ/C Trần Anh Thắng  - Uỷ viên BTV CĐ trường;
- Toàn thể Đoàn viên công đoàn Khoa KHCB&ƯD.

Khoa KHCB&ƯD

Đoàn chủ tịch Đại hội

304A5

08h30

Đại hội Công đoàn bộ phận Khoa Xây dựng môi trường nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đ/C Nguyễn Thanh Tú - Uỷ viên BTV CĐ trường;
- Toàn thể Đoàn viên công đoàn Khoa Xây dựng môi trường

Khoa Xây dựng môi trường

Đoàn chủ tịch Đại hội

204A7

14h00

Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm DVTH nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đ/C Vũ Lai Hoàng - Phó Chủ tịch Công đoàn trường;
- Toàn thể Đoàn viên công đoàn Trung tâm DVTH.

Trung tâm DVTH

Đoàn chủ tịch Đại hội

205A9

14h00

Hội thảo Stem môn Toán.

- Đại diện BGH:PHT. Vũ Ngọc Pi;

- Trưởng phòng KH&HTQT;

- Giám đốc TT TS&TT.

Trung tâm tuyển sinh và truyền thông

PHT: Vũ Ngọc Pi

THPT Chuyên Thái Nguyên

Thứ 3

11/04/2023

8h00

Họp Hội đồng thi đánh giá năng lực tiếng Anh A2, B1- phân công nhiệm vụ cho các Ban chuyên trách.

Thành viên Hội đồng thi và Trưởng các Ban (theo Quyết định của Hiệu trưởng).

Phòng QLCL;

Viện Đào tạo Mở.

Chủ tịch HĐ

PH1

8h30

Đại hội Công đoàn 2 Viện và Trung tâm HTDN nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đ/C Nguyễn Thị Mai Hương - Chủ tịch Công đoàn;
- Toàn thể Đoàn viên công đoàn 2 Viện và Trung tâm HTDN.

2 Viện và Trung tâm HTDN

Đoàn chủ tịch Đại hội

304A6

09h00

Họp Hội đồng xét chế độ chính sách dành cho sinh viên hệ chính quy tập trung học kỳ III năm học 2022-2023.

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 480/QĐ-ĐHKTCN ngày 05/4/2023)

Phòng CTHSSV

Chủ tịch Hội đồng

PH1

09h30

Tập huấn Kỹ thuật cho các Kỹ thuật viên phục vụ cho công tác thi đánh giá năng lực tiếng Anh A2, B1.

- Các Kỹ thuật viên (Có danh sách kèm theo).

- Phòng QLCL.

Phòng Đào tạo;

Phòng QLCL.

Chủ tịch HĐ

PH1

14h30

Đại hội Công đoàn phòng Quản lý chất lượng nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đ/C Vũ Lai Hoàng - Phó Chủ tịch Công đoàn trường;
- Toàn thể Đoàn viên công đoàn Phòng Quản lý chất lượng.

Phòng Quản lý chất lượng

Đoàn chủ tịch Đại hội

PH2

Thứ 4

12/04/2023

 

 


 

8h00

Họp ban soạn thảo quy định về đào tạo liên thông và văn bằng 2.

 

Thành viên theo (Quyết định số 3110/QĐ-ĐHKTCN ngày 09/11/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHKTCN)

Phòng Đào tạo

Trưởng ban

PH1

08h30

Đại hội Công đoàn phòng Công tác HSSV nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đ/C Lâm Hùng Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn;
- Toàn thể Đoàn viên công đoàn Phòng Công tác HSSV

Phòng Công tác HSSV

Đoàn chủ tịch Đại hội

PH2

9h00

Đại hội Công đoàn phòng Kế hoạch tài chính nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đ/C Nguyễn Thị Mai Hương - Chủ tịch Công đoàn;
- Toàn thể Đoàn viên công đoàn Phòng Kế hoạch tài chính

Phòng Kế hoạch tài chính

Đoàn chủ tịch Đại hội

101A16

9h15

Họp ban thường trực Hội đồng CTCB.

Thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 2102/QĐ-ĐHKTCN ngày 05/08/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHKTCN)

Phòng HCTC

Trưởng ban

PH1

9h30

Xét tốt nghiệp cho sinh viên VLVH TQ17HTĐ.

- Đại diện BGH: PHT. Trần Minh Đức;

- Lãnh đạo Phòng: ĐT; CTHSSV; TT-PC; QLCL; KHTC; TTTS&TT;

- Trưởng khoa Điện.

(Theo Quyết định số 169/QĐ-ĐHKTCN ngày 09/02/2023)

Phòng Đào tạo

PHT: Trần Minh Đức

PH2

10h00

Xét tốt nghiệp cho sinh viên Quốc tế, sinh viên AP.

- Đại diện BGH: PHT. Trần Minh Đức;

- Lãnh đạo Phòng: ĐT; CTHSSV; TT-PC; QLCL; KHTC; TTTS&TT; TT DVTH;

- Trưởng khoa Quốc tế.

(Theo Quyết định số 169/QĐ-ĐHKTCN ngày 09/02/2023)

Phòng Đào tạo

PHT: Trần Minh Đức

PH2

10h00

Ký thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Sunny Opotech Việt Nam.

-Trưởng các khoa chuyên môn: Điện, điện tử, Cơ khí, Công nghệ CĐ&ĐT, Kỹ thuật ô tô &MĐL;

-Trưởng các phòng: Đào tạo, Công tác HSSV;

Giám đốc Trung tâm HTDN.

Trung tâm HTDN

Phòng HCTC

Hiệu trưởng

PH1

14h00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Đại học Thái Nguyên

Văn phòng Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

PH1

ĐHTN

14h00

Đại hội Công đoàn phòng KHCN&HTQT nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đ/C Nguyễn Thị Thu Hằng- UV BCH Công đoàn;
- Toàn thể Đoàn viên công đoàn Phòng KHCN&HTQT.

Phòng KHCN&HTQT

Đoàn chủ tịch Đại hội

PH1

14h00

Đại hội Công đoàn Trung tâm thực nghiệm nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đ/C Vũ Lai Hoàng - Phó Chủ tịch Công đoàn trường;
- Toàn thể Đoàn viên công đoàn Trung tâm thực nghiệm.

Trung tâm thực nghiệm

Đoàn chủ tịch Đại hội

Hội trường TTTN

14h00

Họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu Giải thể thao CBVCNLĐ ĐHTN năm 2023.

- Ban tổ chức, tổ giúp việc, thư ký, tổ trưởng các tổ trọng tài;

- Các đồng chí trưởng đoàn, huấn luyện viên của các đơn vị tham gia dự giải.

Công đoàn trường

Chủ tịch Công đoàn ĐHTN

PH2

15h00

Họp hội đồng xét tuyển đại học hệ đào tạo từ xa ngành Kỹ thuật xây dựng; ngành Kinh tế Công nghiệp

Thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 475/QĐ-ĐHKTCN, ngày 04/04/2023)  Viện ĐT Mở

Hiệu trưởng

PH2

Thứ 5

13/04/2023

08h00

Họp Tổng kết công tác kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục và 04 CTĐT và triển khai công tác cải tiến chất lượng nhà trường, công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo đủ điều kiện.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị trong toàn Trường;

- Phòng Quản lý chất lượng.

Phòng QLCL

Hiệu trưởng

PH1

8h00

Đại hội Công đoàn Khoa Điện nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đ/C Trần Anh Thắng- UV Ban thường vụ;
- Toàn thể Đoàn viên công đoàn Khoa Điện

Khoa Điện

Đoàn chủ tịch Đại hội

101A16

9h00

Họp xét điều kiện tốt nghiệp trình độ đào tạo Tiến sĩ.

Thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 424/QĐ-ĐHKTCN ngày 31/3/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHKTCN)

Phòng Đào tạo

PHT: Trần Minh Đức

PH1

10h00

Họp Hội đồng thẩm định Đề án tổ chức đào tạo kỹ năng chuyên môn và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo.

Thành viên Hội đồng (theo Quyết định  517/QĐ-ĐHKTCN, ngày 07/04/2023)

Thư ký hội đồng thẩm định

Chủ tịch HĐ

PH1

16h00

Hạn cuối các đơn vị nộp báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023

Thứ 6

14/04/2023

8h30

Đại hội Công đoàn phòng Hành chính tổ chức nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đ/C Nguyễn Thị Thu Hằng- UV BCH Công đoàn;
- Toàn thể Đoàn viên công đoàn Phòng Hành chính tổ chức.

Phòng Hành chính tổ chức

Đoàn chủ tịch Đại hội

PH2

9h00

Đại hội Công đoàn phòng Đào tạo nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đ/C Lâm Hùng Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn;
- Toàn thể Đoàn viên công đoàn Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo

Đoàn chủ tịch Đại hội

PH1

14h00

Đại hội Công đoàn Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đ/C Đỗ Văn Quân- UV BCH Công đoàn trường;
- Toàn thể Đoàn viên công đoàn Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông

Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông

Đoàn chủ tịch Đại hội

PH2

15h00

- Họp xét tiến độ học tập cho sinh viên;

- Xét sinh viên quá thời gian đào tạo chuẩn.

Thành viên theo (Quyết định số 3238/QĐ-ĐHKTCN ngày 21/11/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHKTCN)

Phòng Đào tạo

PHT: Trần Minh Đức

PH1

Thứ 7

15/04/2023

S:7h00

C:13h00

Tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 theo kế hoạch.

Thành viên hội đồng thi và các Ban chuyên trách (theo Quyết định của Hiệu trưởng).

- Phòng QLCL;

- Viện Đào tạo Mở.

Chủ tịch HĐ

Theo kế hoạch

8h00

Các hoạt động chào mừng tết cổ truyền Bunpymay 2023.

- Đại biểu mời;

- Các lưu học sinh Lào và Campuchia.

Phòng CTHSSV

PHT: Vũ Ngọc Pi

101A16

Chủ nhật

16/04/2023

S:7h00

C:13h00

Tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 theo kế hoạch.

Thành viên hội đồng thi và các Ban chuyên trách (theo Quyết định của Hiệu trưởng).

- Phòng QLCL;

- Viện Đào tạo Mở.

Chủ tịch HĐ

Theo kế hoạch

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                            - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.