Lịch tuần

Lịch tuần từ 09/01/2023 đến 15/01/2023

 

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 


LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 09/01/2023 ĐẾN 15/01/2023)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Từ thứ 3 đến thứ 7

10/01/2023

-14/01/2023

S:7h30

C: 13h30

Khảo sát chính thức Cơ sở giáo dục

Các đơn vị và cá nhân được phân công theo Kế hoạch số 01/KH-ĐHKTCN.

Trưởng đoàn

Theo Lịch trình khảo sát chính thức

Thứ 2

09/01/2023

06h15

Tham gia Chương trình giao lưu, gặp gỡ giữa Samsung với các Thầy/Cô và sinh viên Đại học

-   Đại diện BGH;

-   Trưởng các đơn vị: Trung tâm HTDN; phòng ĐT; Phòng CTHSSV; Khoa Điện; Khoa Điện tử; Khoa Cơ khí: Khoa CNCĐ&ĐT;

-   Đại diện sinh viên.

Trung tâm HTDN

Hiệu trưởng

Samsung Thái Nguyên

Thứ 3

10/01/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

11/01/2023

8h00

KHAI MẠC

Khảo sát chính thức Cơ sở giáo dục

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN; Đoàn chuyên gia ĐGN

- Đại diện Bộ GDĐT/Cục Quản lý chất lượng, Đại học Thái Nguyên (nếu có)

- Lãnh đạo Nhà trường (Chủ tịch Hội đồng Trường, P. chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu);

- Hội đồng tự đánh giá và các Nhóm chuyên trách từ 1-6;

- Cán bộ chủ chốt mở rộng (có Danh sách kèm theo).

- TT Dịch vụ tổng hợp;

- Phòng QLCL;

- Các đơn vị và các nhân được phân công.

Hiệu trưởng

Hội trường lớn

9h30-10h45

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cán bộ quản lý chuyên môn (trực tiếp)

- Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài;

- Các cán bộ quản lý chuyên môn (Danh sách theo Quyết định số 49/ĐHKTCN ngày 06/01/2022 của Hiệu trưởng);

- Cán bộ hỗ trợ Phòng HC-TC.

Các đơn vị và cá nhân được phân công theo Kế hoạch số 01/KH-ĐHKTCN.

Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài;

A9 - 101

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cán bộ hỗ trợ (trực tiếp)

- Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài;

- Cán bộ hỗ trợ (Danh sách theo Quyết định số 47,48/ĐHKTCN ngày 06/01/2022 của Hiệu trưởng);

- Cán bộ hỗ trợ Phòng HC-TC.

Các đơn vị và cá nhân được phân công theo Kế hoạch số 01/KH-ĐHKTCN.

Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài;

A9 - 102

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu NCS và HVCH (online)

- Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài;

- Cựu NCSHVCH (có Danh sách kèm theo);

- Cán bộ KT Phòng QLCL, ĐT, QT-PV;

- Cán bộ hỗ trợ Phòng ĐT.

Các đơn vị và cá nhân được phân công theo Kế hoạch số 01/KH-ĐHKTCN.

Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài;

A9 - 202

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu sinh viên ĐH các hệ đào tạo (online)

- Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài;

- Cựu sinh viên ĐH các hệ đào tạo (có Danh sách kèm theo);

- Cán bộ KT Phòng QLCL, ĐT, QT-PV;

- Cán bộ hỗ trợ Phòng CT HS-SV.

Các đơn vị và cá nhân được phân công theo Kế hoạch số 01/KH-ĐHKTCN.

Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài;

A9 - 203

11h00-12h15

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Nhà sử dụng lao động (online)

- Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài;

- Nhà sử dụng lao động (có Danh sách kèm theo);

- Cán bộ KT Phòng QLCL, ĐT, QT-PV;

- Cán bộ hỗ trợ Phòng HC-TC.

Các đơn vị và cá nhân được phân công theo Kế hoạch số 01/KH-ĐHKTCN.

Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài;

A9 - 202

Thảo luận, phỏng vấn nhóm NCS và HVCH (trực tiếp)

- Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài;

- NCSHVCH (có Danh sách kèm theo);

- Cán bộ hỗ trợ Phòng ĐT.

Các đơn vị và cá nhân được phân công theo Kế hoạch số 01/KH-ĐHKTCN.

Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài;

A9 - 101

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Giảng viên và nghiên cứu viên (trực tiếp)

- Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài;

- Giảng viên và nghiên cứu viên (Danh sách theo Quyết định số 51/ĐHKTCN ngày 06/01/2022 của Hiệu trưởng);

- Cán bộ hỗ trợ Phòng HC-TC.

Các đơn vị và cá nhân được phân công theo Kế hoạch số 01/KH-ĐHKTCN.

Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài;

 

A9 - 102

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Sinh viên ĐH các hệ đào tạo (trực tiếp)

- Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài;

- Sinh viên ĐH các hệ đào tạo (Có Danh sách kèm theo);

- Cán bộ hỗ trợ Phòng CT HS-SV.

Các đơn vị và cá nhân được phân công theo Kế hoạch số 01/KH-ĐHKTCN.

Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài;

 

A9 - 103

9h00

Chương trình trao quà tết Quý mão - 2023 cho các sinh viên thuộc gia đình chính sách hoặc có hoàn cảnh khó khăn

- Đại diện BGH;

- Khách mời và các đơn vị tài trợ;

- Đại diện lãnh đạo: P.CTHSSV, P.ĐT, Khoa chuyên môn, tổ chức đoàn thể;

- Các sinh viên có tên trong DS.

 

P.CTHSSV

PHT:

Vũ Ngọc Pi

HTL

 

Thứ 5

12/01/2023

9h00

Họp Tổng kết Nhiệm vụ quản lý dịch vụ phục vụ công tác đào tạo năm 2022 cho Trung tâm DVTH

BGH; Phòng HCTC, KH-TC, P.QTPV, Trung tâm DVTH

Trung tâm DVTH

Hiệu trưởng

PH1

14h00

Hội nghị tổng kết công tác quản lý CSVC năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

ĐHTN: Ban Giám đốc, Đại diện lãnh đạo các ban chức năng và tương đương, toàn thể CB Ban Cơ sở vật chất.

-Các đơn vị thành viên, Trường CĐ KTKT, Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai, các Trung tâm, Trường Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế; Đại diện lãnh đạo đơn vị, đại diện lãnh đạo P. QTPV, KHTC.

Ban tổ chức

Giám đốc

ĐHTN

Phòng họp 1 tầng 5 ĐHTN

Thứ 6

13/01/2023

10h30-12h00

Đoàn ĐGN Trao đổi, làm việc với Lãnh đạo Nhà trường

- Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài;

- Lãnh đạo Nhà trường (Danh sách theo Quyết định số 50 /ĐHKTCN ngày 06/01/2022 của Hiệu trưởng)

Các đơn vị và cá nhân được phân công theo Kế hoạch số 01/KH-ĐHKTCN.

Trưởng đoàn

PH1

Thứ 7

14/01/2023

10h00

BẾ MẠC

Khảo sát chính thức Cơ sở giáo dục

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN; Đoàn chuyên gia ĐGN

- Đại diện Bộ GDĐT/Cục Quản lý chất lượng, Đại học Thái Nguyên (nếu có)

- Lãnh đạo Nhà trường (Chủ tịch Hội đồng Trường, P. chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu);

- Hội đồng tự đánh giácác Nhóm chuyên trách từ 1-6;

- Cán bộ chủ chốt mở rộng (có Danh sách kèm theo).

- TT Dịch vụ tổng hợp;

- Phòng QLCL;

- Các đơn vị và các nhân được phân công.

Hiệu trưởng

Hội trường lớn

Chủ nhật

15/01/2023

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                                 - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.