Lịch tuần

Lịch tuần từ 08/05/2023 đến 14/05/2023

 

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 


LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 08/05/2023 ĐẾN 14/05/2023)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

08/05/2023

9h00

Họp Ban thường vụ Công đoàn trường

Uỷ viên Ban thường vụ Công đoàn trường.

Công đoàn trường

Chủ tịch Công đoàn Trường

PH1

Thứ 3

09/05/2023

7h30

Họp Ban tổ chức Ngày hội việc làm TNUT 2023

Các thành viên BTC (theo Quyết định số 648/QĐ-ĐHKTCN ngày 26/04/2023)

Trung tâm HTDN

Phòng HCTC

Trưởng ban

PH1

9h00

Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ II năm học 2022-2023

Các thành viên Hội đồng ( theo Quyết định số 156/QĐ-ĐHKTCN ngày 08/02/2023)

Phòng Công tác HSSV

Chủ tịch Hội đồng

PH1

9h00

Thống  nhất  các  hoạt động  chung trong đánh giá các chương trinh đào tạo năm 2023.

- ĐHTN: Giám đốc,Trưởng ban KHTC, BanKT&ĐBCLGD;

- Các đơn vị:  Trường ĐH KT&QTKD,  Trường  ĐH CNTT&TT,  Trường  ĐH KTCN,  Trường  ĐH  Y Dược, Phân Hiệu ĐHTN tại tỉnh   Lào   Cai:   Hiệu trưởng/Giám đốc Phân hiệu, Kế toán trưởng, Lãnh đạo phòng    KT&ĐBCLGD/ phòng  QLCL/  bộ  phận KT&ĐBCLGD.

Ban KT và ĐBCLGD

Giám đốc ĐHTN

Phòng họp số 1 ĐHTN

14h00

Làm việc với Viện Đào tạo Mở

- Đại diện BGH: PHT Nguyễn Quốc Tuấn

- Trưởng, phó đơn vị: Đào tạo, CTHSSV, TT tuyển sinh và TT.

- Toàn thể VCNLĐ Viện Đào tạo Mở.

Viện đào tạo mở

Hiệu trưởng

PH1

15h00

Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng

- Các thành viên Hội đồng ( theo Quyết định số 3106/QĐ-ĐHKTCN, ngày 08/11/2022)

Phòng HC- TC

Chủ tịch HĐ

PH1

15h30

Họp hội đồng Khoa học và Đào tạo

- Các thành viên hội đồng (theo Quyết đinh số 3165/QĐ-ĐHKTCN, ngày 14/11/2022)

Thư ký hội đồng

Chủ tịch HĐ

PH1

16h30

Họp Ban giám Hiệu

- Ban giám hiệu

Phòng HCTC

Hiệu trưởng

PH1

19h30- 21h30

Hội nghị tuyên truyền năm 2023

- Đại biểu mời;

- 300 sinh viên dự trực tiếp + 500 sinh viên dự trực tuyến.

Phòng Công tác HSSV

 

PHT. Vũ Ngọc Pi

HTL

Thứ 4

10/05/2023

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

11/05/2023

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

12/05/2023

10h00

Họp ban thẩm định quy chế về đào tạo liên thông trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ

Các thành viên ban thẩm định (theo Quyết định số 3112/QĐ-ĐHKTCN ngày 09/11/2022)

Phòng Đào tạo

Trưởng ban

PH1

14h00

Xét tốt nghiệp đại học đợt 3 năm học 2022-2023

Các thành viên Hội đồng ( theo Quyết định số 596/QĐ-ĐHKTCN ngày 21/4/2023)

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

PH1

15h00

Họp hội đồng Thẩm định quy định công tác Thi đua khen thưởng trong trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Các thành viên Hội đồng ( theo Quyết định số 397/QĐ-ĐHKTCN ngày 29/3/2023)

Phòng HC- TC

Chủ tịch Hội đồng

PH1

Thứ 7

13/05/2023

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

14/05/2023


 


 


 

Sáng từ:

7h30-11h30

Chiều từ:

13h30-16h30

Trải nghiệm và tham gia hoạt động tư vấn, Giới thiệu việc làm và Kết nối cung cầu lao động

-   Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp;

-   Sinh viên đã tốt nghiệp;

-   Người quan tâm khác.

Các đơn vị

Các doanh nghiệp

Ban tổ chức

Các gian hàng

Khu KTX từ K1-K5

7h30

Khai mạc Ngày hội việc làm TNUT 2023

-   Ban giám hiệu;

-   Ban Tổ chức ngày hội việc làm;

-   Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Công tác HSSV; phòng Đào tạo; Trung tâm HTDN;

-   Trưởng, phó các khoa chuyên môn;

-   Các đơn vị, doanh nghiệp đối tác;

-   Các sinh viên nhận bằng tốt nghiệp,

-   Các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp

Ban tổ chức

Trưởng ban

HTL

8h30

Tuyên truyền chính sách pháp luật lao động, việc làm, bảo hiểm tự nguyện và cung cấp thông tin thị trường lao động

-   Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp

-   Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp

-   Người quan tâm khác

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên

Giám đốc TT

HTL

9h15

Lễ phát bằng tốt nghiệp

-   Trưởng các khoa chuyên môn;

-   Sinh viên, học viên, nhận bằng tốt nghiệp

Phòng Đào tạo
Phòng CTHSSV

PHT. Trần Minh Đức

HTL

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                            - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.