Lịch tuần

Lịch tuần từ 07/08/2023 đến 13/08/2023

 

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 


LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 07/08/2023 ĐẾN 13/08/2023)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

07/08/2023

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

08/08/2023

14h00

Họp Hội đồng thẩm định đề án đổi tên 2  Bộ môn của Khoa Kỹ thuật ô tô và Máy động lực

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 3256/QĐ-ĐHKTCN ngày 22/11/2022; Quyết định 3258/QĐ-ĐHKTCN ngày 22/11/2022)

Phòng HC-TC

Chủ tịch HĐ

PH1

Thứ 4

09/08/2023

11h00

Các nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá CTĐT báo cáo Hội đồng tự đánh giá về tiến độ triển khai theo

Kế hoạch 496/KH-ĐHKTCN ngày 19/6/2023

(gửi bản mềm báo cáo tiến độ, PL3, PL4 và các đề xuất (nếu có) cho phòng QLCL theo địa chỉ email: khaothidbclgd@tnut.edu.vn)

Thứ 5

10/08/2023


 

14h00

Họp hội đồng thẩm định đề xuất đề tài KH&CN cấp Trường và NCKH Sinh viên năm 2023

Các thành viên hội đồng (theo Quyết định số 1209/QĐ-ĐHKTCN ngày 07/8/2023)

Phòng KHCN&HTQT

Chủ tịch HĐ

PH1

14h00

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Phạm Thanh Bình

Các thành viên hội đồng (theo Quyết định số 867/QĐ-ĐHKTCN ngày 09/6/2023)

Phòng Đào tạo

Chủ tịch HĐ

PH2

Thứ 6

11/08/2023


 

7h30

Khai mạc huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2023

- Đại diện BCH quân sự Trường;

- Toàn thể cán bộ DQTV năm thứ nhất.

BCHQS

BCHQS

ĐHTN

Trung tâm Hội nghị ĐHTN

7h30

Họp hội đồng xét cho học viên thôi học và chuyển đổi phương thức đào tạo cho hệ đào tạo từ xa

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 1090/QĐ-ĐHKTCN ngày 14/7/2023)

Viện ĐT Mở

Chủ tịch HĐ

PH1

8h00

Họp báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch tự đánh giá CTĐT năm 2023

 

-Trưởng các Khoa có CTĐT tự đánh giá năm 2023;

-Trưởng Ban thư ký và Trưởng các nhóm CTCT (Theo các Quyết định số: 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1172/QĐ-ĐHKTCN ngày 14/7/2023);

- Phòng QLCL.

Trưởng các nhóm và phòng QLCL

Chủ tịch HĐ

PH1

9h00

Xét đơn cho đơn xin tiếp tục theo học, nghỉ học tạm thời, thôi học, chuyển trường, chuyển ngành đào tạo, chuyển hệ đào tạo, học cùng lúc 2 chương trình.

Các thành viên Hội đồng (theo số Quyết định số 711/QĐ-ĐHKTCN ngày 15/5/2023)

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

PH1

9h30

Họp Ban thường trực Hội đồng công tác cán bộ

Các thành viên Ban thường trực Hội đồng CTCB (theo Quyết định số 2102/QĐ-ĐHKTCN ngày 05/8/2022)

Phòng HCTC

Chủ tịch HĐ

PH1

10h00

Họp hội đồng thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 (đợt tháng 8 năm 2023)

Các thành viên Hội đồng (theo số Quyết định số 1180/QĐ-ĐHKTCN ngày 31/7/2023)

Họp hội đồng thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 (đợt tháng 8 năm 2023)

Chủ tịch Hội đồng

PH1

10h30

Họp hội đồng tuyển sinh liên thông trình độ đại học VLVH

Các thành viên hội đồng theo QĐ của Hiệu trưởng

TT TS & TT

Chủ tịch HĐ

PH1

 19h00

Hội trại sinh viên Khoa Quốc tế 

-Đại biểu mời;

-Cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên Khoa Quốc tế. 

BTC 

Trưởng BTC 

Đường đi bộ khu vực nhà K1-K2 

Thứ 7

12/08/2023

 8h00

Mít tinh Kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Quốc tế 

-Đại biểu mời;

-Cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên Khoa Quốc tế. 

 BTC 

Trưởng BTC  

 HTL

Chủ nhật

13/08/2023

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                            - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.