Lịch tuần

Lịch tuần từ 05/06/2023 đến 11/06/2023

 

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 


LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 05/06/2023 ĐẾN 11/06/2023)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

05/06/2023

9h00

Họp Hội đồng xét tuyển đại học hệ đào tạo từ xa ngành Kỹ thuật xây dựng; ngành Quản lý Công nghiệp; ngành Kinh tế Công nghiệp

Các thành viên Hội đồng xét tuyển (theo quyết định số 802/QĐ-ĐHKTCN, ngày 02/6/2023)

Viện ĐT Mở

Chủ tịch hội đồng

PH1

10h00

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp nhiệm kỳ 2023-2028

- Đại biểu mời;
- Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023-2028.

-Công đoàn trường

Đ/c Nguyễn Thị Mai Hương (Triệu tập viên)

PH1

14h00

Làm việc với Đoàn Kiểm tra Đảng ủy Đại học Thái Nguyên

- Đoàn Kiểm tra.

- Ban Chấp hành Đảng ủy, cán bộ làm công tác Đảng.

Văn Phòng Đảng ủy

Trưởng đoàn

PH1

15h30

Làm việc với công ty phần mềm Anh Quân (Edusoft)

 

-Trưởng các đơn vị: P. Đào tạo, P.KH-TC, P. QT-PV, P. CTHSSV, (Đ/c Hiếu Phó phòng ĐT).

-Phòng Đào tạo

Hiệu trưởng

PH1

Thứ 3

06/06/2023

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

07/06/2023

8h00

Tập huấn công tác chuyển đổi số năm 2023

- Trưởng, phó các phòng chức năng

- Trưởng, phó các Viện, Trung tâm

- Trưởng, phó các khoa chuyên môn

Văn phòng ĐHTN

Giám đốc ĐHTN

Trung tâm Hội nghị

ĐHTN

14h00

Họp về công tác học tập học phần Giáo dục quốc phòng của các hệ Liên thông, Vừa làm vừa học và bàn về cách thu học phí học phần GDQP

-Đại diện BGH: PHT. Trần Minh Đức;

-Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng CT HSSV; Phòng KHTC; Trung tâm TS & TT.

-Phòng Đào tạo

Hiệu trưởng

PH1

15h30

Họp ban chỉ đạo Đề án Ngoại ngữ 2020 về Đề án đổi mới dạy và học Ngoại ngữ.

Thành viên Ban chỉ đạo (theo Quyết định số 2437/QĐ-ĐHKTCN ngày 12/9/2022)

- Phòng Đào tạo;

- Ban soạn thảo Đề án.

Trưởng ban

PH1

Thứ 5

08/06/2023

 

 

8h00

Hội nghị giao ban của Đảng bộ để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

- Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên.

- Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy.

- Hiệu Trưởng.

Văn phòng Đảng ủy

Bí thư đảng ủy

PH1

ĐHTN

14h00

Hội đồng đánh giá chuyên môn cho người lao động hết thời gian học việc

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 798/QĐ-ĐHKTCN ngày 02/06/2023)

-Phòng HC-TC

Chủ tịch HĐ

PH2

14h00

 

Xét sáng kiến cải tiến cho cán bộ viên chức năm học 2022-2023

Các thành viên Hội đồng (theo quyết định số 3148/QĐ-ĐHKTCN ngày 10/11/2022)

-Phòng KHCN&HTQT

Chủ tịch

PH1

14h30

Họp Ban soạn thảo Quy định Quy định về soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Các thành viên Ban soạn thảo (Theo Quyết định số 3472/QĐ-ĐHKTCN ngày 07/12/2022)

Phòng TT-PC

Trưởng ban soạn thảo

PH 1

Thứ 6

09/06/2023

08h00

Họp hội đồng thẩm định dự thảo Quy định về soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

-Các Thành viên Hội đồng thẩm định (theo Quyết định số 800/QĐ-ĐHKTCN ngày 02/06/2023);

-Đại diện BST (do BST phân công).

Phòng TT-PC

Chủ tịch HĐ

PH 1

14h00

Xét tốt nghiệp cho học viên cao học K24

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 805/QĐ-ĐHKTCN ngày 02/6/2022)

- Phòng Đào tạo;

- Khoa Cơ khí;

- Khoa Điện tử;

- Khoa Kỹ thuật ô tô & MĐL.

Chủ tịch

PH1

Thứ 7

10/06/2023

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

11/06/2023

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                                 - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.