Lịch tuần

Lịch tuần từ 04/09/2023 đến 10/09/2023

 

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 


LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 04/09/2023 ĐẾN 10/09/2023)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

04/09/2023

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

05/09/2023

Cả ngày

Sáng từ 7h00

Chiều từ 13h00

Đón tiếp Tân sinh viên K59

Các thành viên Ban chỉ đạo (theo Quyết định số 1320/QĐ-ĐHKTN ngày 24/8/2023)

Các thành viên Ban đón tiếp (Kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-ĐHKTN ngày 30/8/2023)

- Phòng CTHSSV;

- TTDVTH.

Trưởng Ban chỉ đạo

HTL

10h00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học từ xa đợt tuyển sinh tháng 8 năm 2023

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 1218/QĐ-ĐHKTCN ngày 7/8/2023)

Trung tâm TS&TT

Chủ tịch HĐ

PH1

 

Thứ 4

06/09/2023

8h00

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của HĐT về những hạn chế, thiếu sót, vi phạm theo Kết luận của Thanh tra Bộ GD&ĐT trước ĐHTN

- Lãnh đạo ĐHTN;

- Hội đồng trường.

Hội đồng trường

ĐHTN

PH1

Cả ngày

Sáng từ 7h00

Chiều từ 13h00

Đón tiếp Tân sinh viên K59

Các thành viên Ban chỉ đạo (theo QĐ số 1320/QĐ-ĐHKTN ngày 24/8/2023)

Các thành viên Ban đón tiếp (Kèm theo QĐ số 1357/QĐ-ĐHKTN ngày 30/8/2023)

- Phòng CTHSSV;

- TTDVTH.

Trưởng Ban chỉ đạo

HTL

14h00

Họp thông qua Đề án đổi mới phương pháp giảng dạy học phần tiếng Anh

Tổ soạn thảo, Ban chỉ đạo đề án ngoại ngữ, Hội đồng khoa học và đào tạo.

Tổ soạn thảo

Trưởng Ban,

Chủ tịch hội đồng

PH1

15h00

Họp ban soạn thảo đề án "Thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp"

Các thành viên Ban soạn thảo (theo Quyết định số 1272/QĐ-ĐHKTCN ngày 17/8/2023)

Phòng KHCN&HTQT

Trưởng ban

PH1

Thứ 5

07/09/2023

Cả ngày

Sáng từ 7h00

Chiều từ 13h00

Tuần sinh hoạt công dân đầu khoá dành cho Tân sinh viên K59

Theo kế hoạch số 732/KH-ĐHKTCN ngày 24/8/2023

Phòng CTHSSV,

TTDVTH

PHT Nguyễn Quốc Tuấn

HTL

9h00

Họp Hội đồng xét thu hồi các khoản chi phí đối với bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 1271/QĐ-ĐHKTCN ngày 17/8/2023)

Phòng HCTC

Chủ tịch HĐT

PH1

9h30

Làm việc với Công ty TNHH Goertek Vina về việc đào tạo theo đơn đặt hàng của Công ty

- Đại diện Ban giám hiệu

- Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo; khoa Điện; khoa Điện tử; Khoa Cơ khí; khoa CNCĐ&ĐT; Trung tâm HTDN

Trung tâm HTDN

Hiệu trưởng

PH2

Thứ 6

08/09/2023

Cả ngày

Sáng từ 7h00

Chiều từ 13h00

Tuần sinh hoạt công dân đầu khoá dành cho Tân sinh viên K59

Theo kế hoạch số 732/KH-ĐHKTCN ngày 24/8/2023

- Phòng CTHSSV;

- TTDVTH.

PHT Nguyễn Quốc Tuấn

HTL

Thứ 7

09/09/2023

Cả ngày

Sáng từ 7h00

Chiều từ 13h00

Tuần sinh hoạt công dân đầu khoá dành cho Tân sinh viên K59

Theo kế hoạch số 732/KH-ĐHKTCN ngày 24/8/2023

- Phòng CTHSSV;

- TTDVTH.

PHT Nguyễn Quốc Tuấn

HTL

Chủ nhật

10/09/2023

Cả ngày

Sáng từ 7h00

Chiều từ 13h00

Tuần sinh hoạt công dân đầu khoá dành cho Tân sinh viên K59

Theo kế hoạch số 732/KH-ĐHKTCN ngày 24/8/2023

- Phòng CTHSSV;

- TTDVTH.

PHT Nguyễn Quốc Tuấn

HTL

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                                - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.