Lịch tuần

Lịch tuần từ 03/07/2023 đến 09/07/2023

 

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 


LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 03/07/2023 ĐẾN 09/07/2023)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

03/07/2023

S: 8h00

C: 14h00

Tập huấn công tác Tự đánh giá chương trình đào tạo năm 2023

- Danh sách theo thông báo số 532/TB-ĐHKTCN ngày 30/6/2023 ;

- Cán bộ, giảng viên quan tâm.

- Phòng QLCL

- Trung tâm DVTH

Hiệu trưởng

A9-202

14h00

Họp xét thu hồi các khoản chi phí đối với bà Bùi Thị Hải Linh

Các thành viên hội đồng (theo Quyết định 906/QĐ-ĐHKTCN ngày 20/06/2023)

Phòng HC-TC

Chủ tịch HĐ

PH1

Thứ 3

04/07/2023

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

05/07/2023

8h00

Họp giao ban công tác 6 tháng cuối năm 2023 Đại học Thái Nguyên

-Ban giám hiệu

Đại học Thái Nguyên

Giám đốc ĐHTN

Hội trường Trung tâm Số ĐHTN

8h00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Các thành viên hội đồng (theo quyết định số 248/QĐ-ĐHKTCN  ngày 28/2/2023)

Trung tâm  TS&TT

Chủ tịch HĐ

PH1

Thứ 5

06/07/2023

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

07/07/2023

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

08/07/2023

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

09/07/2023

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                             - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.