Lịch tuần

Lịch tuần từ 01/05/2023 đến 07/05/2023

 

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 
 

 


LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 01/05/2023 ĐẾN 07/05/2023)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

01/05/2023

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

02/05/2023

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

03/05/2023

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

04/05/2023

13h00

Lớp học stem “Thiết kế sản phẩm và in công nghệ 3D” cho học sinh trường THPT Chuyên

- Đại diện BGH: PHT. Vũ Ngọc Pi;

- Trung tâm TS&TT; Giảng viên (Hoàng Tiến Đạt);

- Giáo viên, học sinh trường THPT Chuyên.

Trung tâm TS&TT

PHT. Vũ Ngọc Pi

Phòng 302 nhà A6

14h00

Họp Ban soạn thảo Quy định công tác thi đua khen thưởng trong trường ĐHKTCN

-Thành viên Hội đồng (Theo Quyết định 396/QĐ-ĐHKTCN  ngày 29/3/2023)

Phòng HC- TC

PHT. Nguyễn Quốc Tuấn

PH1

Thứ 6

05/05/2023

8h00

Họp hội đồng khoa học và Đào tạo Đại học Thái nguyên

- Hiệu trưởng

Thư ký hội đồng

Chủ tịch hội đồng

Phòng họp số 1, Văn phòng Đại học Thái Nguyên

08h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

- Ban Thường vụ Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

PH1

09h00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

- Ban Chấp hành Đảng bộ

Văn phòng Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

PH1

14h30

Tổng kết công tác kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục và 04 CTĐT, Triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng sau kiểm định; Triển khai kế hoạch đánh giá các chương trình đào tạo đủ điều kiện.

- Ban giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị;

- Phòng QLCL.

Phòng QLCL

Hiệu trưởng

PH1

Thứ 7

06/05/2023

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

07/05/2023

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                                - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.