Sự kiện sắp diễn ra

Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên

Thời gian: 09/01/2023 08:00 - 22:00
Địa điểm: Hội trường lớn