Khung chương trình chuyên ngành Thiết bị điện

Cập nhật lúc: 10:33 ngày 12/11/2013 | Lượt xem: 2679

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH THIẾT BỊ ĐIỆN

 

STT

Mã số   HP

Tên học phần

Số TC

Khoa, Trung tâm

TN, TH

Ghi chú

 
 
 

I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

 

1. Khối kiến thức bắt buộc

 

1

BAS114

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN 1

2

Bộ môn Lý luận chính trị

 

 

 

2

BAS113

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN 2

3

 

 

 

3

BAS110

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

 

4

BAS101

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

 

 

 

5

BAS108

Đại số tuyến tính

3

Khoa Khoa học cơ bản

 

 

 

6

BAS109

Giải tích 1

4

 

 

 

7

BAS205

Giải tích 2

4

 

 

 

8

ENG103

Elementary

3

Khoa Quốc tế

 

 

 

9

ENG202

Pre-Intermediate 2

3

 

 

 

10

ENG301

Intermediate 1

3

 

 

 

11

BAS111

Vật lý 1

3

Khoa Khoa học cơ bản

 

 

 

12

BAS112

Vật lý 2

3

TN

 

 

13

BAS102

Giáo dục thể chất 1

 

 

 

 

14

BAS103

Giáo dục thể chất 2

 

 

 

 

15

BAS206

Giáo dục thể chất 3

 

 

 

 

16

BAS104

Hóa đại cương

3

Khoa XD&MT

TN

 

 

17

 

Giáo dục quốc phòng

 

TTGDQP

 

5 tuần

 

18

FIM501

Quản trị doanh nghiệp CN

2

Khoa KTCN

 

 

 

19

FIM207

Pháp luật đại cương

2

 

 

 

 

 

Tổng

43

 

 

 

 

20

Khối kiến thức tự chọn VH-XH-MT     (chọn 1 trong 2 học phần)

2

 

 

 

 

20.1

FIM101

Môi trường và Con người

(2)

Khoa XD&MT

 

 

 

20.2

PED101

Logic

(2)

Khoa SPKT

 

 

 

 

 

Tổng

2

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

45

 

 

 

 

II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

 

1. Khối kiến thức cơ sở

 

21

MEC201

Đại cương về kỹ thuật               (Engineering solutions)

3

Khoa Cơ khí

 

 

 

22

MEC101

Vẽ kỹ thuật

3

 

 

 

23

MEC204

Cơ kỹ thuật 1

3

 

 

 

24

BAS301

Nhiệt động lực học

3

 

 

 

25

MEC202

Các quá trình gia công (Manufacturing processes)

3

 

 

 

26

BAS401

Cơ học chất lỏng

3

TN

 

 

27

MEC320

Các hệ thống cơ khí

2

 

 

 

28

TEE203

Lập trình trong kỹ thuật

3

Khoa Điện tử

TH

 

 

29

TEE301

Kỹ thuật đo lường 1

2

TH 

 

 

30

TEE303

Kỹ thuật điện tử tương tự

3

TN

 

 

31

TEE311

Kỹ thuật điện tử số

3

TN

 

 

32

TEE408

Vi xử lý – Vi điều khiển

3

Khoa Điện tử

TH

 

 

33

TEE424

Đo lường và TT công nghiệp

3

TN

 

 

34

ELE201

Cơ sở lý thuyết mạch điện 1

3

Khoa Điện

TN

 

 

35

ELE302

Cơ sở lý thuyết mạch điện 2

3

TN

 

 

36

ELE303

Cơ sở lý thuyết trường điện từ

2

 

 

 

37

ELE309

Vật liệu điện

2

 

 

 

38

ELE304

Máy điện

4

TN

 

 

39

ELE310

Khí cụ điện

2

TN

 

 

40

ELE401

Cơ sở Truyền động điện

3

TN

 

 

41

ELE402

Điện tử công suất

3

TN

 

 

42

ELE308

Lý thuyết điều khiển tự động

4

 

 

 

43

WSH304

TT công nghệ Điện - Điện tử

2

TT Thực nghiệm

 

3 tuần

 

44

WSH416

Thực tập công nhân điện – điện tử

3

 

4,5 tuần

 

 

 

Tổng cộng

68

 

 

 

 

2. Khối kiến thức riêng chuyên ngành Thiết bị điện

 

45

ELE418

Thiết kế máy điện

3

Khoa Điện

 

 

 

46

ELE417

Đồ án Máy điện

1

 

 

 

47

ELE414

Hệ thống cung cấp điện

4

TH 

 

 

48

ELE530

Điều chỉnh tự động truyền động điện

3

 

 

 

49

ELE542

TĐH điều khiển thiết bị điện

4

 

 

 

50

ELE537

Thiết bị điện nhiệt

2

 

 

 

51

ELE532

Đồ án TĐH điều khiển thiết bị điện

1

 

 

 

52

ELE574

Sản xuất thiết bị điện

2

 

 

 

53

ELE413

Điều khiển Logic và PLC

3

TH

 

 

54

 

Tự chọn Kỹ thuật 1                    (chọn 2 trong 4 học phần)

4

 

 

 

 

54.1

 ELE555

Điều khiển tần số động cơ xoay chiều

(2)

Khoa Điện

 

 

 

54.2

ELE538

Thiết kế khí cụ điện

(2)

 

 

 

54.3

ELE522

Thiết bị chiếu sáng

(2)

 

 

 

54.4

ELE516

Năng lượng mới và tái tạo

(2)

 

 

 

55

ELE540

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Thiết bị điện

5

Cơ sở sản xuất ngoài trường

 

 

 

56

ELE576

ĐATN chuyên ngành Thiết bị điện hoặc tự chọn kỹ thuật 2     (chọn 3 trong 6 học phần)

7

Khoa Điện

 

 

 

56.1

ELE412

Thiết bị điện lạnh

(2)

Khoa Điện

 

 

 

56.2

 ELE577

Máy điện trong TB tự động và điều khiển

(3)

 

 

 

56.3

ELE539

Thiết kế tự động thiết bị điện

(3)

 

 

 

56.4

ELE517

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

(2)

 

 

 

56.5

ELE541

Tin học trong thiết bị điện

(2)

 

 

 

56.6

 ELE578

Bảo dưỡng, thử nghiệm TB trong HTĐ

(2)

Khoa Điện

 

 

 

 

 

Tổng cộng

39

 

 

 

 

 

 

Cộng I + II

152