Khung chương trình chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

Cập nhật lúc: 09:10 ngày 12/11/2013 | Lượt xem: 3985

 

 

STT

Mã số   HP

Tên học phần

Số TC

Khoa, Trung tâm

TN, TH

Ghi chú

 
 
 

I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

 

1. Khối kiến thức bắt buộc

 

1

BAS114

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN 1

2

Bộ môn Lý luận chính trị

 

 

 

2

BAS113

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN 2

3

 

 

 

3

BAS110

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

 

4

BAS101

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

 

 

 

5

BAS108

Đại số tuyến tính

3

Khoa Khoa học cơ bản

 

 

 

6

BAS109

Giải tích 1

4

 

 

 

7

BAS205

Giải tích 2

4

 

 

 

8

ENG103

Elementary

3

Khoa Quốc tế

 

 

 

9

ENG202

Pre-Intermediate 2

3

 

 

 

10

ENG301

Intermediate 1

3

 

 

 

11

BAS111

Vật lý 1

3

Khoa Khoa học cơ bản

 

 

 

12

BAS112

Vật lý 2

3

TN

 

 

13

BAS102

Giáo dục thể chất 1

 

 

 

 

14

BAS103

Giáo dục thể chất 2

 

 

 

 

15

BAS206

Giáo dục thể chất 3

 

 

 

 

16

BAS104

Hóa đại cương

3

Khoa XD&MT

TN

 

 

17

 

Giáo dục quốc phòng

 

TTGDQP

 

5 tuần

 

18

FIM501

Quản trị doanh nghiệp CN

2

Khoa KTCN

 

 

 

19

FIM207

Pháp luật đại cương

2

 

 

 

 

 

Tổng

43

 

 

 

 

20

Khối kiến thức tự chọn VH-XH-MT     (chọn 1 trong 2 học phần)

2

 

 

 

 

20.1

FIM101

Môi trường và Con người

(2)

Khoa XD&MT

 

 

 

20.2

PED101

Logic

(2)

Khoa SPKT

 

 

 

 

 

Tổng

2

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

45

 

 

 

 

II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

 

1. Khối kiến thức cơ sở

 

21

MEC201

Đại cương về kỹ thuật          

3

Khoa Cơ Khí

 

 

 

22

MEC101

Vẽ kỹ thuật

3

 

 

 

23

MEC204

Cơ kỹ thuật 1

3

 

 

 

24

BAS301

Nhiệt động lực học

3

 

 

 

25

MEC202

Các quá trình gia công

3

 

 

 

26

BAS401

Cơ học chất lỏng

3

TN

 

 

27

ELE303

Cơ sở lý thuyết trường điện từ

2

Khoa Điện

 

 

 

28

ELE308

Lý thuyết điều khiển tự động

4

 

 

 

29

ELE311

Thiết bị điện

3

TN

 

 

30

ELE401

Cơ sở Truyền động điện

3

TN

 

 

31

ELE402

Điện tử công suất

3

TN

 

 

32

ELE409

Cung cấp điện 2

2

TH

 

 

33

ELE201

Cơ sở lý thuyết mạch điện 1

3

TN

 

 

34

ELE302

Cơ sở lý thuyết mạch điện 2

3

Khoa Điện

TN

 

 

35

TEE303

Kỹ thuật điện tử tương tự

3

Khoa Điện tử

TN

 

 

36

TEE311

Kỹ thuật điện tử số

3

TN

 

 

37

TEE314

Xử lý tín hiệu số

3

TH

 

 

38

TEE203

Lập trình trong kỹ thuật

3

TH

 

 

39

TEE301

Kỹ thuật đo lường 1

2

TH

 

 

40

TEE315

Mạch vi điện tử

3

TN

 

 

41

TEE411

Kỹ thuật mạch điện tử

3

TN

 

 

42

TEE424

Đo lường và TT công nghiệp

3

TN

 

 

43

TEE408

Vi xử lý-vi điều khiển

3

TH

 

 

44

WSH304

Thực tập công nghệ Điện - Điện tử

2

TT Thực nghiệm

 

3 tuần

 

 

 

Tổng cộng

69

 

 

 

 

2. Khối kiến thức riêng chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

 

45

WSH418

Thực tập chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

3

TT Thực nghiệm

 

4,5 tuần

 

46

TEE403

Hệ thống nhúng

3

Khoa Điện tử

 

 

 

47

TEE402

Đồ án Hệ thống nhúng

1

 

 

 

48

TEE430

Thiết kế mạch tích hợp tương tự

4

TH

 

 

49

TEE428

Thiết kế mạch tích hợp số

3

TH

 

 

50

TEE429

Đồ án thiết kế mạch tích hợp số

1

 

 

 

51

TEE545

Giới thiệu về thiết kế VLSI

3

TH

 

 

52

TEE520

Các hệ thống điện tử điển hình

3

 

 

 

53

TEE523

Đồ án các HT điện tử điển hình

1

 

 

 

54

TEE580

Kỹ thuật thiết kế bo mạch

3

TH

 

 

55

 

Tự chọn Kỹ thuật 1                    (chọn 2 trong 7 học phần)

4

 

 

 

 

55.1

TEE532

Hệ thống điều khiển phân tán

(2)

Khoa Điện tử

 

 

 

55.2

TEE581

Thiết bị điện tử dân dụng

(2)

 

 

 

55.3

TEE502

Kỹ thuật ghép nối máy tính

(2)

TH

 

 

55.4

 TEE582

Thiết kế mạch lọc tích cực

(2)

TH

 

 

55.5

TEE583

Điện tử Y sinh học

(2)

 

 

 

55.6

 TEE584

Kỹ thuật điện tử nâng cao

(2)

 

 

 

55.7

 TEE585

Thiết kế hệ thống trên Chip

(2)

 

 

 

56

TEE527

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

5

Cơ sở sản xuất ngoài trường

 

 

 

57

TEE524

 ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

7

Khoa Điện tử

 

 

 

 

 

Tổng cộng

41

 

 

 

 

 

 

Cộng I + II

155