Kết quả đào tạo Sau đại học năm 2014

Cập nhật lúc: 15:25 ngày 04/11/2013 | Lượt xem: 1976

SỐ LIỆU THỐNG KÊ NĂM HỌC 2013-2014 

 

1. ĐÀO TẠO THẠC SĨ

STT 

Chương trình đào tạo

Quy mô đào tạo năm học 2013-2014

Số lượng tốt nghiệp năm 2014

K14

K15

K16

1

Kỹ thuật Cơ khí

38

12

25

28

2

Cơ kỹ thuật

3

0

0

3

3

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

117

36

19

117

4

Kỹ thuật điện

18

 

16

18

5

Kỹ thuật điện tử

13

 

4

13

 

2. ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

STT

Chương trình đào tạo

Bậc đào tạo (Thời gian đào tạo)

Quy mô đào tạo năm học 2013-2014

NCS tốt nghiệp

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

1

Kỹ thuật Cơ khí

Tiến sĩ (4 năm)

0

2

7

3

1

2

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Tiến sĩ (4 năm)

2

2

2

10

2