Tạp chí - Hội thảo

STT Tác giả Tên bài báo Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Bùi Văn Cường, Lê Văn Quỳnh, Nguyễn Thành Công, Đỗ Văn Quân Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số thiết kế đệm cách dao động cabin xe lu rung bánh kép đến độ êm dịu Tạp chí Cơ khí Việt Nam. ISN 0866-7056. Số 6/2019.Trang 97 2019
2 Dương Đức Minh, Lê Văn Quỳnh, Lê Xuân Long, Nguyễn Thành Công Phân tích hiệu quả của hệ thống treo cao su xe tải nặng đến khả năng thân thiện mặt đường Tạp chí Cơ khí Việt Nam. ISN 0866-7056. Số 6/2019.Trang 104 2019
3 Nguyễn Đức Thuận, Lê Văn Quỳnh, Bùi Văn Cường, Nguyễn Thành Công Phân tích và lựa chọn các thông số thiết kế tối ưu hệ thống treo ô tô khách nhằm nâng cao độ êm dịu Tạp chí Cơ khí Việt Nam. ISN 0866-7056. Số 6/2019.Trang 91 2019
4 Nguyễn Đức Thuận, Lê Văn Quỳnh, Bùi Văn Cường và Nguyễn Thành Công Phân tích và lựa chọn các thông số thiết kế tối ưu hệ thống treo ô tô khách nhằm nâng cao độ êm dịu Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt, 2019, p. 91-96. 2019
5 Lê Xuân Long, Nguyễn Đức Thuận Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện khai thác đến độ êm dịu của hành khách Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự (2018), p.262 2019
6 Nguyễn Thị Hoa, Ngô Như Khoa Giảm rung động cho máy giặt lồng ngang bằng cách cải tiến thiết kế hệ thống treo Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt, 2019, p. 52-56. 2019
7 Nguyễn Thị Hoa, Ngô Như Khoa Sự ảnh hưởng của hệ số độ cứng của lò xo tới rung động của máy giặt trục ngang Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt, 2019, p. 78-83. 2019
8 Ngô Quốc Huy, Nguyễn Thanh Toàn, Vũ Văn Đam Thiết kế, chế tạo thiết bị thí nghiệm và thực nghiệm cắt băm phụ phẩm cây nông nghiệp TNU Journal of Science and Technology 200(07): 163 - 168; ISSN: 1859-2171 2019
9 Dương Công Định Gia công bánh răng có số răng là số nguyên tố lớn hơn 100 trên máy phay lăn răng và ứng dụng máy tính trong tính toán điều chỉnh Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 5 trang (trang 45,46,47,48,49); Tập 95, số 2, 2019, ISSN: 1859-2171 2019
10 Phan Văn Nghị, Nguyễn Thái Bình, Cao Thanh Long Một số vấn đề về hớt lưng dao phay lăn răng gia công bánh răng trụ răng thân khai Tạp chí KHCN -Đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171, số 200(07),trang 207-213 2019
11 Trương Vũ Long, Nguyễn Nam Hưng Tìm hiểu phong cách làm việc quần chúng của Hồ Chí Minh- vận dụng vào công tác Đoàn thanh niên tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số Đặc biệt tháng 1/2019, tr. 251-255. 2019
12 Nguyễn Thị Vân Anh Một số kết quả về phát triển công nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên ( 2006 – 2018), Tạp chí Lịch sử Đảng, số 339, tr 109-113 2019
13 Nguyễn Thị Nga Nhiệm vụ của giảng viên đại học trong quá trình xây dựng nền kinh tế tri thức ở nước ta, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, ISSN 0868-3808, số 540, trang 34-35 2019
14 Hoàng Thị Hải Yến Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị tại trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên theo Nghị quyết XII của Đảng, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, trang 158-160. 2019
15 Phạm Thanh Cường Nâng cao hiệu quả hoạt động của cố vấn học tập trong công tác quán lý, tư vấn sinh viên tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên Tạp chí Thiết bị giáo dục - số 193, tháng 5/2019 Tr 125-127. 2019
16 Phạm Thanh Cường Nâng cao kỹ năng sử dụng tài liệu học tập trong quá trình tự học của sinh viên tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên Tạp chí Thiết bị giáo dục - số 194 tháng 6/2019 2019
17 Vi Thị Mai Hương Nghiên cứu đề xuất mô hình xử lý nước thải của Công ty cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ bằng công nghệ bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy ngang, Tạp chí khoa học và công nghệ- Đại học Thái Nguyên, số 07 tập 200, 2019. 2019
18 Duong The Hung Analysis of behaviour in the single-storey building frame structure with cracks subjected to random loads Tạp chí khoa học công nghệ  ĐH Thái Nguyên, Tập 195, Số 02, trang 125-131. 2019
19 Vũ Văn Thắng, Nguyễn Văn Viên, Triệu Đức Tụng Tính toán vị trí và dung lượng bù tối ưu trong lưới điện trung áp xét đến tính ngẫu nhiên của phụ tải Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên, 195(02): 55 - 60 2019
20 Cao Xuan Tuyen Design wire connection group inspection equipment of three phase transformers based two voltmeter method and data processing using neural network TNU Journal of Science and Technology, tập 203, số 10, trang 3- 7 2019
21 Phạm Thị Hồng Anh, Phạm Thị Ngọc Dung Nghiên cứu ảnh hưởng cấu trúc đến hoạt động vận hành của trung tâm năng lượng Tạp chí khoa học và công nghệ (Đại học Thái nguyên) - Tập 200, số 07, 2019 - Trang 55 2019
22 Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thị Bích Nga, Nguyễn Thị Thúy Hằng Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác phân hủy Rhodamin B của oxit nano ZnO pha tạp Al3+ Tạp chí Hóa học, T.57(2e1,2), tr 159-164, 04-2019. 2019
23 Loan T. T. Nguyen , Lan T. H. Nguyen, Nhuong Chu Manh, Dung Nguyen Quoc, Hai Nguyen Quang, Hang T. T. Nguyen, Duy Chinh Nguyen , and Long Giang Bach A Facile Synthesis, Characterization, and Photocatalytic Activity of Magnesium Ferrite Nanoparticles via the Solution Combustion Method Journal of Chemistry, Q2 Volume 2019, Article ID 3428681, 8 pages https://doi.org/10.1155/2019/3428681 Print - ISSN: 2090-9063; Online- ISSN: 2090-9071 2019
24 Đinh Văn Tiệp, Phạm Thị Thu Hằng Model on ranking manufacturers of the network in the automotive producing supply chain Tạp chí KHCN-ĐHTN, Tập 200, số 07, 2019 2019
25 Hà Thị Thu Thủy, Trần Thị Thu Huyền Dương Thị Thùy Linh Kinh nghiệm phát triển công nghiệp ở khu vực miền núi và vùng dân tộc thiểu số Tạp chí nghiên cứu Đôan Nam Á, số 2, tháng 2/2019 2019
26 Trần Thị Thu Huyền, Hà Thanh Tú Ứng dụng mô hình chuỗi giá trị quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty TNHH Thái Hòa Tạp chí Công Thương số 9, tháng 5/2019. 2019
27 Nguyễn Thị Hồng Nhung Phát triển công nghiệp vùng dân tộc thiểu số tại miền núi phía Tây Nghệ An - Thực trạng và giải pháp Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, tháng 6/2019 (ISSN 1859-3887) 2019
28 Phạm Việt Hương Chất lượng của lao động tại Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên Tạp chí Công Thương, số 6, tháng 4/2019, 225-228. 2019
29 Hà Thị Thu Thủy, Dương Thị Thùy Linh Luật và chính sách với miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số Tạp chí Công thương, số 15 trang 17-23, 2019 2019
30 Hà Thị Thu Thủy, Trần Thị Thu Huyền, Dương Thị Thùy Linh Kinh nghiệm phát triển công nghiệp ở khu vực miền núi và dân tộc thiểu số ở một số quốc gia Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á , số 2, Tập 227, trang 68-74, 2019 2019
Trang 9/85