Tạp chí - Hội thảo

STT Tác giả Tên bài báo Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Trần Vệ Quốc Nghiên cứu tính toán, thiết kế bộ truyền bánh răng trên máy tính Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 1(2) trang 37-45 1997
2 Lê Xuân Rao Mô phỏng chuyển động bàn máy bào giường (ứng dụng thiết bị PLC CD 400) Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 1(2) trang 52-56 1997
3 Vũ Đình Trung Một số vấn đề về thiết kế các chi tiết có bề mặt phức tạp tuỳ ý theo hướng gia công trên máy điều khiển số Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 2(3) trang 47-50 1997
4 Trịnh Quang Vinh Ứng dụng ma trận và phép biến đổi toạ độ để thiết lập phương trình chuyển động của các cơ cấu phẳng Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 1(2) trang 45-51 1997
5 Nguyễn Đăng Bình Xác định các thông số cơ bản của Module công nghệ phần mềm (MĐTĐ) trong hệ thống sản xuất tự động linh hoạt Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 1(1) trang 32-36 1996
6 Trần Hữu Đà Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy tự động cắt rãnh nghiêng trên lỗ hình trục cán thép Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 1(1) trang 36-41 1996
7 Võ Quang Lạp Một số vấn đề kĩ thuật ở phân xưởng mạ nhà máy xe đạp Xuân Hoà Hà Nội Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 1(1) trang 29-32 1996
8 Lê Cao Thăng Phương pháp phân tích quá trình uốn vật liệu lưỡng kim Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 1(1) trang 24-28 1996
9 Trịnh Quang Vinh Kết quả nghiên cứu một số đặc trưng động học của cơ cấu tổ hợp BGCR Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 1(1) trang 41-44 1996
10 Nguyễn Đăng Bình Xác định các thông số cơ bản của modul công nghệ tự động mềm gồm hai trung tâm gia công và hai robot Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 2, VICA-2, Hà Nội, tháng 4 1996
11 Đỗ Khắc Đức, Trần Vệ Quốc Kỹ thuật gia công nhóm cho các hệ thống sản xuất chế tạo máy nhiều sản phẩm, nhiều giai đoạn Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 2, VICA-2, Hà Nội, tháng 4 1996
12 Trần Vệ Quốc Tối ưu hoá điều khiển cắt gọt cho các nguyên công gia công nhiều lần ăn dao khi kể đến tính ngẫu nhiên trong quá trình gia công Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 2, VICA-2, Hà Nội, tháng 4 1996
13 Trần Vệ Quốc Tự động hoá thiết kế các cơ cấu kích rung Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 2, VICA-2, Hà Nội, tháng 4 1996
14 Hoàng Vị, Trần Vệ Quốc Tự động hoá thiết kế cụm trục chính máy công cụ trên cơ sở phân tích động Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 2, VICA-2, Hà Nội, tháng 4 1996
15 Trịnh Quang Vinh Một số tính chất động học của cơ cấu tổ hợp BGCR Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 2, VICA-2, Hà Nội, tháng 4 1996
16 Trịnh Quang Vinh Tính toán vị trí và thời gian dùng của cơ cấu tổ hợp BCG Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 2, VICA-2, Hà Nội, tháng 4 1996
17 Võ Xuân Quang Chuỗi kích thước hiện đại Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 1, VICA-1, Hà Nội, tháng 4 1994
18 Võ Quang Lạp Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp pha ngang để điều khiển các bộ biến đổi điện áp bằng thyristor Thông báo khoa học các trường đại học 1994
19 Võ Xuân Quang Các phương trình đặc thù của bài toán về “sai số chuẩn” trong việc tự động hoá thiết kế Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 1, VICA-1, Hà Nội, tháng 4 1994
20 Trần Vệ Quốc Khử bụi trong khói của nhà máy cốc hoá Thái Nguyên Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 1, VICA-1, Hà Nội, tháng 4 1994
21 Trần Vệ Quốc Hệ thống tự động hoá thiết kế các cơ cấu máy Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 1, VICA-1, Hà Nội, tháng 4 1994
22 Trần Vệ Quốc Hệ thống tự động hoá điều chỉnh các máy cắt kim loại Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 1, VICA-1, Hà Nội, tháng 4 1994
23 Trịnh Quang Vinh Nghiên cứu cơ cấu và máy có chuyển động gián đoạn bằng phương pháp tâm tích Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 1, VICA-1, Hà Nội, tháng 4 1994
24 Đoàn Kim Luân Ước lượng sai số khi giải gần đúng các phương trình tích phân Tạp chí Khoa học Đại học Cơ điện, Tháng 1 trang 6-9 1973
25 Trương Kim Hiếu, Nguyễn Công Hòa, Nguyễn Phú Thùy, Nguyễn Thư Xá, Nguyễn Thị Vân Nghiên cứu chế tạo màng mỏng Cadimi Sulfit (CDS) Tạp chí Khoa học Đại học Cơ điện, Tháng 1 trang 10-11 1973
26 Đinh Nho Sinh Phương trình chuyển động và cơ sở của cơ học lượng tử Photon Tạp chí Khoa học Đại học Cơ điện, Tháng 1 trang 13-21 1973
27 Trịnh Quang Vinh Một ý tưởng mới trong thiết kế cơ cấu cam Tạp chí Khoa học Đại học Cơ điện, Tháng 1 trang 22-31 1973
28 Nguyễn Phan Mạnh Tường Sự chuyển động và độ bền của bánh răng Novicop Tạp chí Khoa học Đại học Cơ điện, Tháng 1 trang 32-38 1973
29 Nguyễn Huy San Ảnh hưởng của phương pháp mài đến tuổi bền của dụng cụ cắt Tạp chí Khoa học Đại học Cơ điện, Tháng 1 trang 39-43 1973
30 Trần Hữu Đà Một số vấn đề về nhiệt trong quá trình cắt kim loại Tạp chí Khoa học Đại học Cơ điện, Tháng 1 trang 44-53 1973