Tạp chí - Hội thảo

STT Tác giả Tên bài báo Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Nguyễn Thị Xuân Mai Giải pháp giúp tạo hứng thú cho sinh viên khi học môn Toán tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên Tạp chí Dạy và học ngày nay, Số kì 2 - 5/2020, ISSN 1859-2694 2020
2 Phan Thị Vân Huyền Ứng dụng phương pháp tách biến Fourier để giải một số bài toán Vật lý, , Tạp chí Dạy và học ngày nay, Số kì 2 - 05/2020, ISSN 1859-2694 2020
3 Phan Thị Vân Huyền Tư tưởng về giáo dục trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh,, Tạp chí Dạy và học ngày nay, Số kì 1 - 12/2019, ISSN 1859-2694 2020
4 Nguyễn Ngọc Lan1*, Hứa Thị Toàn, Hoàng Thị Thanh Nga Định hướng thiết kế giờ giảng lý thuyết học phần tin học đại cương theo phương pháp giảng dạy tích cực và hòa nhập tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Tạp chí Dạy và học ngày nay, 06/2020, ISSN 1859-2694 2020
5 Ma Thị Vân Hà, Phạm Thị Thu Xu hướng đào tạo trực tuyến E - learning ở các trường đại học hiện nay Tạp chí Khoa học, Số 66-(4/2020), ISSN 1859-2325 2020
6 Nguyen Thu Ngan Purchase invoices reflect wrong time: distinguishing cases and handling Viet Nam trade and industry review, Volume 03, Issue 02/2020, p.278-283. 2020
7 Lê Minh Thành Nghiên cứu mô hình xác định giá trị thương hiệu cho các DN TMĐT Việt Nam tạp chí Kinh tế & dự báo số 12 tháng 4/2020 2020
8 Nguyễn Thị Thúy Hiên, Nguyễn Quốc Toản PPP cho phát triển đô thị bền vững theo hướng tăng trưởng xanh Tạp chí Xây dựng Việt Nam – Bộ Xây dựng, ISSN 0866-8762; Tr 48-53 2020
9 Nguyễn Quốc Toản, Phạm Thị Khánh Vân, Trần Phương Nam,Nguyễn Thị Thúy Hiên Áp dụng sản xuất tinh gọn nhằm tăng cường công tác an toàn lao động trên công trường xây dựng Tạp chí Xây dựng và đô thị, ISSN 1859 -3119; Tr75-79 2020
10 Huu Tap Van, Thi Kim Dung Hoang, Lan Huong Nguyen, Van Tuyen Trinh, Thi Tuyet Nguyen, Quoc Lap Kieu, Thi Van Huong Do Using metal slags the heterogennerous catalysts for ozonation to treat pulp wastewater Vietnam Journal of Science and Technology 58( 3A)( 2020) 1-12 2020
11 Nguyen Tuan Anh, Nguyen Thi Hang A new method to display the accuracy of results for each keyword of the KWS model International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS) ISSN: 2394-3661, Volume-7, Issue-5, May 2020. 2020
12 Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Lâm Khánh Động lực học không gian máy khoan nổ mìn sử dụng dạng thức hệ nhiều vật có cấu trúc nửa kín nửa hở, Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 1 về Động lực học và điều khiển, trang 384-392. 2020
13 Ngô Thị Phương Thảo USING E-LEARNING IN HIGHER EDUCATION IN VIETNAM IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION Hội thảo khoa học quốc tế: Tự chủ hoạt động khoa học công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0”, tr. 451 – tr. 459. ISBN: 9786046247593 2019
14 Trương Thị Thùy Liên Developing the sustainable agriculture in Vietnam in the context of the international integration Proceedings of the 10th NEU-KKU International Conference on Socio-Economic and Environmental Issues in Development Page 1085-1097; ISBN: 978-604-6541745 2019
15 Nguyễn Thị Thanh Hà Is income from forest enough to encourage local commune behavior towards natural forest protection Proceedings of the 10th NEU-KKU International Conference on Socio-Economic and Environmental Issues in Development; ISBN: 978-604-6541745 2019
16 Vũ Hồng Vân Improving TFP of VietNam in the comparison with Asean Countries Proceedings of the 10th NEU-KKU International Conference on Socio-Economic and Environmental Issues in Development; ISBN: 978-604-6541745 2019
17 Phan Thị Thanh Tâm Development of Vietnamese rice industry in the context of intergration Proceedings of the 10th NEU-KKU International Conference on Socio-Economic and Environmental Issues in Development; ISBN: 978-604-6541745 2019
18 Nguyễn Hồng Quang Tube Based Robust Model Predictive Control for an Inverted Pendulum Via Solving Linear Matrix Inequalities ACM International Conference Proceeding Series; ISBN: 978-1-4503-6095-1 2019
19 Nguyễn Tiến Dũng Modelling and Control Design of a V-Shaped Thermal Actuator System via Partial Derivative Equation Approach ACM International Conference Proceeding Series; ISBN: 978-1-4503-6095-1 2019
20 Trương Thị Thùy Liên Development of high qualification human resources in VietNam to meet requirements for industrial revolution 4.0 Innovative Training for Global human resources; tr 280 -287; ISBN 9786049870590 2019
21 Ngô Thị Phương Thảo Buidling policy to promote the establishment of creative startup enterprises in Viet Nam in the current context Innovative Training for Global human resources; tr 325-332; ISBN 9786049870590 2019
22 Ngô Thị Phương Thảo Improvement pf state budget spending effciciency for training and education in Viet nam at present Effciciency and effectiveness of public spending on education: International experiences and current practice in Viet Nam; tr 324-333; ISBN 9786047921232 2019
23 Nguyễn Hương Lý Tourism human resource development in Viet Nam in the context of industrial revolution 4.0 Phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, tr 166-183; ISBN 9786047371013 2019
24 Nguyen Minh Cuong Factors Affecting the Relationship Between Energy Consumption and Economic Growth in ASEAN Countries The 15th International Conference on Humanities and Social Sciences (IC-HUSO 2019); ISBN: 978-616-438-425-5 2019
25 Nguyễn Thị Nga Improving soft skills for students: in the context of quality of human resources of the industrial revolution 4.0 Hội thảo khoa học quốc tế: Innovative training for global human resources, tr. 288 - tr. 295. ISBN :9786049870590 2019
26 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Dương Thị Thùy Linh Diversion effect of economic integration agreements The 7th International Conference on Emerging Challenges: Management in the Digital Evolution, p.11-23 ;ISBN(e): 978-604-98-7519-9 2019
27 Lanh Nguyen Van, Du Huy Dao Iterative Learning Control for Autonomous driving Vehicle The 12th International Conference on Advanced Technologies for Communications - ATC (17-19, October, 2019, pp. 243); ISBN 978-7281-2392-9 (Online) 2019
28 Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy Mô hình và lời giải số cho bài toán động học robot song song bất đối xứng nhóm 3URS Tạp chí khoa học công nghệ đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171, tập 200, số 07/2019, tr. 113-1117, 5/2019. 2019
29 Lê Quang Duy, Đặng Văn Hiếu Dao động tự do của dầm nano theo lý thuyết đàn hồi phi cục bộ Tạp chí Cơ khí Việt Nam số đặc biệt tháng 6 năm 2019, pp. 116-121 2019
30 Van Hieu – Dang, Kim Thoa – Nguyen, Quang Duy – Le Nonlinear vibration of nanotube conveying the fluid based on the modified couple stress theory Tạp chí Cơ khí Việt Nam số đặc biệt tháng 6 năm 2019, pp. 159-164 2019
Trang 8/85