• On Finite-Time Output Feedback Sliding Mode Control of an Elastic Multi-Motor System

  • Tác giả
    : Đào Phương Nam Trần Xuân Tình Phạm Tuấn Thành Đào Sỹ Luật Nguyễn Hồng Quang
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDS) Vol. 12, No.1 March 2021, ISSN: 2088-8694

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác