• Enterprise Income Tax Evasion from Real Estate Transfer Activities in Vietnam and Recommendations

  • Tác giả
    : Ngô Thị Hồng Ánh
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Journal of Law, Policy and Globalization; DOI: https://iiste.org/vol.95, 2020ISSN: 2224-3240

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác