• Energy-Efficient Sensing in Robotic Networks

  • Tác giả
    : Minh T Nguyen, Hamid R Boveiri
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Elsevier Measurement journal. Vol. 148, ISSN: 0263-2241

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác