• Evaluation of working status of roller based on temperature factorial

  • Tác giả
    : Nguyễn Phương Vân
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST)

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác