Chương trình đào tạo

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo kỹ sư chính quy trình độ đại học ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Chung nhan CTDT-KTDT-VT 2023.pdf (TẢI FILE).