Đánh giá ngoài

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo kỹ sư chính quy trình độ đại học ngành Kỹ thuật điện (QĐ số 263/QĐ-KĐCL ngày 16/3/2023)

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo kỹ sư chính quy trình độ đại học ngành Kỹ thuật điện

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

20230325_CTĐT Kỹ thuật điện.pdf (TẢI FILE).