Điểm chuẩn 2014

Cập nhật lúc: 08:02 ngày 11/08/2014 | Lượt xem: 7330

THỐNG KÊ THÍ SINH ĐỖ THEO NGÀNH 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP- ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Ngành

Tên ngành

Khối

Điểm tuyển

Chỉ tiêu

D140214

Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp

A

A1

13.0

50

13.0

20

D510202

Công nghệ chế tạo máy

A

A1

13.0

50

13.0

20

D510205

Công nghệ kĩ thuật ô tô

A

A1

13.5

50

13.0

20

D510301

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

A

A1

13.0

50

13.0

20

D510601

Quản lí công nghiệp

A

A1

D1

13.0

50

13.0

20

13.0

20

D510604

Kinh tế công nghiệp

A

A1

D1

14.0

50

14.0

20

14.0

20

D520103

Kĩ thuật cơ khí

A

A1

14.0

300

14.0

50

D520114

Kĩ thuật cơ điện tử

A

A1

15.0

70

15.0

10

D520201

Kĩ thuật điện, điện tử

A

A1

15.0

180

15.0

50

D520207

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

A

A1

13.0

120

13.0

20

D520214

Kĩ thuật máy tính

A

A1

13.0

60

13.0

10

D520216

Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

A

A1

14.0

200

14.0

20

D520309

Kĩ thuật vật liệu

A

A1

13.0

50

13.0

20

D520320

Kĩ thuật môi trường

A

B

13.0

50

18.0

20

D580201

Kỹ thuật Công trình xây dựng

A

A1

13.0

50

13.0

20

D905218

Kĩ thuật cơ khí (CTTT)

A

A1

14.0

40

14.0

10

D905228

Kĩ thuật điện (CTTT)

A

A1

14.0

50

14.0

20