Chuẩn đầu ra ngoại ngữ

Danh sách sinh viên CTTT dự xét đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ tốt nghiệp đợt 2 năm học 2022-2023.

ds sv đạt cđr nn cttt đợt 2 năm học 2022-2023-2.jpg