Cơ hội việc làm và tự tìm kiếm việc làm của sinh viên TNUT sau tốt nghiệp

Cập nhật lúc: 16:27 ngày 21/12/2016 | Lượt xem: 24355

Với tuyền thống hơn 50 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo gần 80.000 cán bộ kỹ thuật các chuyên ngành. Trường có Hội cựu cán bộ, cựu sinh viên (Hội Cơ - Điện) trên nhiều tỉnh thành trong cả nước. Các Hội cơ điện trên cả nước hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, giúp đỡ hỗ trợ nhau trong cuộc sống, giáo dục các thế hệ kế tiếp là cầu nối quan trọng giúp sinh viên Nhà trường có cơ hội tìm kiếm việc làm, tăng thông tin 2 chiều giữa các doanh nghiệp với Nhà trường.

Trung tâm tư vấn hỗ trợ Sinh viên của nhà Trường được thành lập sớm (2006). kết hợp cùng chuyên viên tư vấn của các khoa chuyên môn, phòng đào tạo đều có, hệ thống cố vấn học tập... đảm bảo tư vấn 100% nhu cầu học tập, rèn luyện, định hướng việc làm, nghề nghiệp cho sinh viên.

Nhà trường hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm phối hợp tư vấn, tổ chức đào tạo, hướng dẫn thực tập, tổ chức thăm quan thực tế, hội thảo hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng mềm và cung cấp thông tin tuyển dụng cho sinh viên. Mỗi năm tổ chức trung bình 10 hội thảo tư vấn tuyển dụng cho sinh viên, hơn 20 doanh nghiệp/ năm gửi thông báo, thông tin tuyển dụng đến nhà trường (riêng năm học 2015-2016 tổ chức 27 lần hội thảo và 57 lượt thông tin tuyển dụng).

Nhà trường xây dựng website "Thông tin tuyển dụng", qua đó các thông tin về hiện trạng sinh viên tốt nghiệp, tình trạng việc làm, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, hội thảo việc làm,… thường xuyên được cập nhật tạo kênh thông tin tương tác 3 chiều (nhà tuyển dụng, Nhà trường và sinh viên).

Định kỳ 6 tháng một lần, nhà trường tổ chức khảo sát việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp, khảo sát doanh nghiệp. Kết quả khảo sát cho thấy, số sinh viên có việc làm tại thời điểm nhận bằng tốt nghiệp là 35-40%, sau 1 năm sau khi tốt nghiệp là gần 90% (trong đó, tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo là hơn 80%).

Trong giai đoạn tới, Nhà trường sẽ tăng cường hoạt động phối hợp giữa Nhà trường, giữa các sinh viên đang học tập tại Trường với các Hội cựu sinh viên, các doanh nghiệp để tăng khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên. Định kỳ (ít nhất 1 lần/ năm) mời đại diện các Hội cựu sinh viên về trường họp mặt, giao lưu và đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm phối hợp đào tạo, hỗ trợ việc làm cho sinh viên.