Tuyển dụng quốc tế

Chương trình học bổng Thạc sĩ tài năng tại trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân – Đài Loan theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp phối hợp với Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân – Đài Loan thông báo tổ chức Hội thảo tuyển dụng sinh viên theo học chương trình “Thạc sĩ tài năng, học kỳ I năm 2023” theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.

2023.04. Ths Dai Loan.jpg

2023.04. Ths Dai Loan (bang ke).jpg