Đào tạo đại học

Chương trình đào tạo ngành Kiến trúc

Chương trình đào tạo ngành Kiến trúc trang bị cho người tốt nghiệp kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức kỹ thuật chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, khả năng thích ứng với môi trường xã hội, khả năng làm việc độc lập và sáng tạo.

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Kiến truc (web).pdf (TẢI FILE).