Tin tức

Chương trình đào tạo ngành Kiến trúc
Chương trình đào tạo ngành Kiến trúc trang bị cho người tốt nghiệp kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức kỹ thuật chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, khả năng thích ứng ...