Tin tức

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
Đào tạo bậc Cử nhân công nghệ có phẩm chất chính trị vững vàng; có đạo đức và tư cách tốt; có đủ sức khoẻ; có kiến thức toán và khoa học cơ bản để hiểu được các quá trình biến ...