Viện Nghiên cứu phát triển Công nghệ cao về Kỹ thuật Công nghiệp

Cập nhật lúc: 11:32 ngày 22/01/2014 | Lượt xem: 1829

Viện Nghiên cứu phát triển Công nghệ cao về Kỹ thuật Công nghiệp là một đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên, được thành lập theo quyết định số 25/QĐ-ĐHTN ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Giám Đốc Đại học Thái Nguyên.

Tên giao dịch quốc tế: Research Development Institute of Advanced Industrial Technology (RIAT).

Trụ sở         : Đường 3- 2, Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên

Tel/Fax        : (84) 02803.847.339.

Website      : http://ihrdi.tnut.edu.vn/

Email           : riat.tnu@gmail.com

Giấy phép hoạt động KHCN số: 008/ĐK-KHCN

Số tài khoản tại Kho Bạc Nhà nước                                         :301.01.00.00108

Số tài khoản tại Ngân hàng Công thương Việt Nam            :102.010000881898

1. Chức năng nhiệm vụ

1.1. Chức năng

Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ cao về Kỹ thuật Công nghiệp có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thiết kế chế tạo, tham gia đào tạo và thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực cơ khí, máy và thiết bị, điện, điện tử, công nghệ thông tin và truyền thông, xây dựng, môi trường, quản lý công nghiệp và các lĩnh vực liên quan khác.

1.2. Nhiệm vụ

NHIỆM VỤ CỦA VIỆN

1. Các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ :

Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ cao về Kỹ thuật Công nghiệp thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ các lĩnh vực: Phát triển Công nghiệp và Công nghệ cao, Điều khiển hiện đại và các hệ thống Tự động hoá, Công nghệ vật liệu, Máy và Thiết bị, Kỹ thuật Điện - Điện tử, Kỹ thuật Cơ khí và Chế tạo, Năng lượng, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Môi trường, Quản lí và phát triển công nghiệp bền vững. Đặc biệt, viện chú trọng các hướng nghiên cứu triển khai ứng dụng.

2. Các nhiệm vụ đào tạo:

Đào tạo Đại học: Hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo cho các ngành về Kỹ thuật Công nghiệp của các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên, tổ chức  đào tạo một số ngành nghề mới về kỹ thuật công nghiệp.

Đào tạo sau đại học: Đào tạo sau đại học một số ngành về công nghệ mới theo quy mô phát triển của Viện và Đại học Thái Nguyên.


2. Tiềm lực khoa học và công nghệ

2.1. Về đội ngũ cán bộ khoa học.

Hiện nay Viện có 4 PGS,7 TS, 3ThS, 6 CN & KS và một đội ngũ đông đảo cán bộ công tác viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, với gần 100 Thày giáo cô giáo của Trường Đại học KTCN và các trường thành viên của ĐHTN; trong đó có 40 PGS, TS, còn lại là ThS hoạt động theo cơ chế phối hợp.

2.2. Về cơ sở vật chất, thiết bị.

Hiện nay ngoài việc khai thác chung các thiết bị hiện đại của Trường ĐHKT Công nghiệp, Viện đang được ưu tiên đầu tư dự án Phòng thí nghiệm Đo lường công nghệ cao khá đồng bộ, phục vụ cho công tác nghiên cứu và đào tạo sau đại học vào năm 2011. 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC

1. Ứng dụng công nghệ cao.

2. Công nghệ Tự động hoá.

3. Công nghệ thông tin và truyền thông.

4. Hệ thống điện tiên tiến.

5. Năng lượng và năng lượng mới.

6. Ứng dụng vật liệu, vật liệu mới và kỹ thuật Nano.

7. Thiết kế, chế tạo máy, thiết bị tiên tiến

8. Kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

9. Công nghệ tiên tiến trong xây dựng công trình.

10. Kỹ thuật môi trường và phát triển bền vững.

11. Kinh tế công nghiệp