Trung tâm Thực nghiệm

Cập nhật lúc: 15:42 ngày 15/01/2014 | Lượt xem: 2138

Website: http://workshops.tnut.edu.vn/

Lãnh đạo Trung tâm

-       Giám đốc Trung tâm: ThS. Nguyễn Thái Vĩnh
Điện thoại/Fax: ………………..; Mobil: 0912530903
Email: vinhdhktcn@gmail.com

-       Phó Giám đốc Trung tâm: KS Ngô Văn Hàng
Điện thoại/Fax: ………………..; Mobil: 0912 004 672
Email:  ……………………….

-       Phó Giám đốc Trung tâm:  Ths. Đinh Quang Ninh
Điện thoại/Fax: ………………..; Mobil: 0942453579
Email: ninh_dhtn@yahoo.com

Tổ chức các ban nghề tại trung tâm thực nghiệm

- Tổ chức thực hiện kế hoạch thực hành cho sinh viên theo nội dung chương trình đào tạo Đại học của các hệ đào tạo trong phạm vi toàn trường một cách linh hoạt theo yêu cầu của người học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tư vấn về nội dung trong chương trình giáo dục đại học cho phù hợp với điều kiện cụ thể của Đại học và Nhà trường. Có trách nhiệm tư vấn với Nhà trường trong việc điều chỉnh nội dung các bài thực hành trong các chương trình giáo dục đại học, sau Đại học để công tác thực nghiệm ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

- Tổ chức thực hiện thực hành của giáo viên và sinh viên trong công tác học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giáo công nghệ, nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thực hành và khả năng triển khai áp dụng sản phẩm mới vào thực tiễn sản suất, đời sống.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ công tác thực hành, chuyển giao công nghệ cho các đơn vị thành viên, các cơ sở đào tạo cao đẳng và đại học, các cơ sở sản xuất trong tỉnh Thái Nguyên và trong khu vực (nếu có nhu cầu).

- Mở rộng hợp tác với nước ngoài trong công tác đầu tư, tổ chức thực nghiệm và chuyển giao công nghệ.

Phương thức hoạt động

Phương thức hoạt động của Trung tâm thực nghiệm được thực hiện theo Luật giáo dục và Điều lệ đại học.