SỰ KHÁC BIỆT TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

1. Trường dẫn đầu khối không chuyên cả nước về trình độ tiếng Anh của giảng viên và sinh viên

- 95% giảng viên đạt Toefl-ITP 450 trở lên trong đó 62% đạt Toefl-ITP 500 trở lên.

- Từ tháng 4/2015 đến nay 2827 sinh viên đạt Toefl-ITP400 đến Toefl-ITP620.

- Chỉ trong 4 năm vừa qua 428 lượt giảng viên, cán bộ viên chức ra nước ngoài công tác, học tập trong đó có 100 lượt giảng viên sang Hoa Kỳ tập huấn và học tiếng Anh.

2. Chương trình và tổ chức đào tạo Hội nhập quốc tế

- 05 chương trình đào tạo giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh:  Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điện tử, Công nghệ thông tin, Kinh doanh Quốc tế.

- Tất cả 26 chương trình đào tạo Hệ đại học đều tham khảo các chương trình đào tạo của Hoa Kỳ, sử dụng 70% giáo trình bằng tiếng Anh của Hoa Kỳ trong giảng dạy và Nghiên cứu khoa học.

3. Nghiên cứu khoa học của sinh viên

- Nghiên cứu khoa học của sinh viên được thực hiện qua các câu lạc bộ theo tinh thần “Kỹ sư Việt Nam phải tạo ra được công nghệ của người Việt Nam”.

- ĐTN tổ chức hơn 20 câu lạc bộ với hơn 1000 thành viên nòng cốt nhằm đưa sinh viên tham gia các hoạt động tập thể.

4. Cơ sở vật chất

- Giảng đường, phòng thí nghiệm, khuôn viên, ký túc xá, dịch vụ hiện đại và tiện ích theo nguyên tắc phục vụ người học tối đa.

- Ký túc xá khép kín với hơn 3000 chỗ ở cho sinh viên.

Hãy lựa chọn trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên là điểm

khởi đầu khác biệt cho tương lai của các em./.

 

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT VUI LÒNG GHÉ THĂM:

Trung tâm Thí nghiệm

15:41 - 15/01/2014 - Lượt xem:29029

Website: http://thinghiem.tnut.edu.vn/

GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Thí nghiệm Trường Đại học KTCN đã được thành lập theo quyết định số 120/QĐ - TCCB ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Lãnh đạo Trung tâm

- Giám đốc Trung tâm: TS. Nguyễn Quân Nhu

Điện thoại/Fax:(+84) 208 3947 550; Mobi: 0983 365 414

Email:  nqnhudhktcn@yahoo.com.vn

quannhu@tnut.edu.vn

- Phó Giám đốc Trung tâm: ThS. Trần Anh Đức

Điện thoại/Fax: (+84) 208 3947 551; Mobi: 0912 700 228

Email:  trananhducsave@yahoo.com.vn

anhduc@tnut.edu.vn

- Phó Giám đốc Trung tâm: ThS Bùi Ngọc Trân

Điện thoại/ Fax :              ; Mobi: 0904241926

Email: buitran@tnut.edu.vn

- Phó Giám đốc Trung tâm: Ths. Nguyễn Kim Bình

Điện thoại/Fax:           ; Mobi: 0982757286

Email: nkbinh2006@gmail.com

Tổ chức các phòng thí nghiệm

- Tổ chức thực hiện kế hoạch thí nghiệm cho sinh viên theo nội dung chương trình đào tạo Đại học của các hệ đào tạo trong phạm vi toàn trường một cách linh hoạt theo yêu cầu của người học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tư vấn về nội dung trong chương trình giáo dục đại học cho phù hợp với điều kiện cụ thể của Đại học và Nhà trường. Có trách nhiệm tư vấn với Nhà trường trong việc điều chỉnh nội dung các bài thí nghiệm trong các chương trình giáo dục đại học, sau Đại học để công tác thí nghiệm ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

- Tổ chức thực hiện thí nghiệm của giáo viên, cán bộ nghiên cứu và sinh viên trong công tác học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giáo công nghệ, nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thí nghiệm và khả năng triển khai áp dụng sản phẩm mới vào thực tiễn sản suất, đời sống.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ công tác thí nghiệm, chuyển giao công nghệ cho các đơn vị thành viên, các cơ sở đào tạo cao đẳng và đại học, các cơ sở sản xuất trong tỉnh Thái Nguyên và trong khu vực (nếu có nhu cầu) và tổ chức các lớp cấp chứng chỉ nâng cao.

- Đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách thí nghiệm có kiến thức, kỹ năng cao đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục Đại học.

- Mở rộng hợp tác với nước ngoài trong công tác đầu tư, tổ chức thí nghiệm và chuyển giao công nghệ.

Phương thức hoạt động

Phương thức hoạt động của Trung tâm thí nghiệm được thực hiện theo Luật giáo dục và Điều lệ Nhà trường.