Giới thiệu chung

Cập nhật lúc: 14:44 ngày 04/11/2013 | Lượt xem: 2281

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN

Giới thiệu

Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học đạt chuẩn trong nước và quốc tế, đáp ứng nhu cầu về cán bộ khoa học kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực công nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

Với mục tiêu xây dựng Nhà trường thành một cơ sở đào tạo hàng đầu về kỹ thuật công nghiệp trong nước với nhiều lĩnh vực ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trên thế giới, việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ luôn được Nhà trường chú trọng quan tâm. Hiện tại, đội ngũ CBVC Nhà trường có 594 người gồm 417 giảng viên và 177 cán bộ văn phòng phục vụ trong đó có 8 Phó giáo sư, 32 tiến sĩ, 314 thạc sĩ, 240 kỹ sư, cử nhân đang thực hiện công tác đào tạo của Nhà trường với quy mô hơn 11.000 sinh viên, học viên trong nước và quốc tế đang theo học 35 chuyên ngành đào tạo bao gồm: 28 chuyên ngành đào tạo Đại học, 05 chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ, 02 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ, 02 Chương trình tiên tiến và 02 Chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.

Cơ cấu tổ chức của Nhà trường:

- Các khoa, bộ môn đào tạo trực thuộc: 10

-  Các bộ môn chuyên môn, trung tâm thuộc khoa và tổ chuyên môn: 39

- Các trung tâm đào tạo: 02

- Phòng thí nghiệm, xưởng thực tập: 05

- Phòng ban, trung tâm chức năng: 12

- Công ty TNHH: 01

- Viện nghiên cứu: 01

Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đào tạo để đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế, việc nâng cao trình độ chuyên môn cũng như ngoại ngữ, tin học của giảng viên là điều cấp bách. Tính đến tháng 10/2014, toàn trường có 336 giảng viên đạt chuẩn ngoại ngữ  TOEFL ITP trên 450 chiếm 81% trong đó có 66 giảng viên thành thạo ít nhất 1 ngoại ngữ chiếm 15.8%, 113 giảng viên đạt TOEFL ITP trên 500 chiếm 27%; 210/488 CBVC trong độ tuổi qui định đã có chứng chỉ tin học quốc tế IC3 chiếm 43%. Trong 3 năm từ 2011-2014, Nhà trường đã cử 189 cán bộ giảng viên đi tham quan công tác, học tập, thực tập tại các trường liên kết ở các nước: Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Úc,…. và đón 135 cán bộ giảng viên và sinh viên quốc tế từ các trường đối tác đến tham quan, giảng dạy, thực tập tại Trường.

Bên cạnh đó, công tác NCKH và chuyển giao công nghệ cũng không ngừng được đẩy mạnh và phát triển. Từ năm 2000-2014, cán bộ giảng viên trường ĐHKTCN đã triển khai thực hiện 1.420 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và 877 bài báo được đăng tải trên các tạp chí và hội thảo trong nước và quốc tế.

Công tác quy hoạch và đào tạo phát triển đội ngũ và nâng cao năng lực quản lý cũng luôn được quan tâm. Hiện tại, Nhà trường có 119 cán bộ quản lý từ cấp phó bộ môn trở lên, tăng 2,3 lần so với năm 2000.

Hàng năm, việc thực hiện bình xét thi đua và khen thưởng các danh hiệu cho cán bộ giảng viên được Nhà trường thực hiện nghiêm túc, công khai có tác dụng động viên kịp thời và thúc đẩy mạnh mẽ cán bộ viên chức phấn đấu thực hiện thành công mọi nhiệm vụ trong từng năm học.

SỐ LIỆU ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

Số cán bộ viên chức toàn trường: 594 người

Trong đó: 306 nam (51,5%), 288 nữ (48,5%)

Độ tuổi trung bình của CBVC: 44 tuổi

Số giảng viên: 417 người chiếm  70,03% trong đó:

Trình độ - giới tính

Số lượng

Tỉ lệ (%)

Giáo sư

0

0

Phó giáo sư

8

1,9

Tiến sĩ

32

7,6

Thạc sĩ

282

67,7

Đại học

95

22,8

Cao đẳng

0

0

Trình độ khác

0

0

Nam

245

58,7

Nữ

172

41,3

Độ tuổi trung bình

33,5 tuổi