Thông báo V/v tuyển sinh khóa học tiếng Hàn nâng cao (Khóa Level 3) cho các bạn sinh viên trong và ngoài trường