Thông báo V/v tuyển sinh khóa học tiếng Hàn cơ bản lớp 1A (Quyển 1) và lớp 1B (Quyển 2) cho các bạn sinh viên trong và ngoài trường