Thông báo vv tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho viên chức, người lao động và người học trường ĐHKTCN