Thông báo V/v tổ chức lễ khai giảng khóa học tiếng Nhật và văn hóa ứng xử truyền thống Meister Nhật Bản