Thông báo V/v thực hiện 100% các giao dịch về thu học phí, thanh toán học bổng và các khoản chi khác cho sinh viên qua ngân hàng kể từ học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Cập nhật lúc: 10:29 ngày 29/05/2018 | Lượt xem: 4037