Thông báo V/v tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐHKTCN và Hiệp hội MEISTER Nhật Bản và cơ hội miễn phí 100% làm việc tại Nhật Bản