Thông báo vv tặng phần thưởng học sinh giỏi các cấp năm học 2019-2020 và tổ chức các hoạt động hè cho con cán bộ viên chức và người lao động