Thông báo V/v tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước dịp hè năm 2020