Thông báo V/v kiểm tra đối chiếu danh sách SV được hưởng miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2017 -2018 Đối với sinh viên hệ đại học chính quy tập trung dài hạn

Cập nhật lúc: 17:07 ngày 19/03/2018 | Lượt xem: 1070