Thông báo về việc V/v Điều chỉnh hình thức nộp tiền Bảo hiểm y tế sinh viên năm 2022 – Đợt 3