Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 11 tháng 11 năm 2018 do IIG tổ chức