Danh sách liên hệ Trường ĐH KTCN

Cập nhật lúc: 22:05 ngày 03/02/2016 | Lượt xem: 136

1.       BAN GIÁM HIỆU 

STT

Họ đệm

Tên

Chức vụ

CQ

Email

1

Nguyễn Duy

Cương

Hiệu trưởng

3847143

0987920721

nguyenduycuong@tnut.edu.vn

2

Vũ Ngọc

Pi

Phó Hiệu trưởng

3747008

0974905578

ngocpivu@yahoo.com

3

Trần Xuân

Minh

Phó Hiệu trưởng

 3847172

0913354975

tranxuanminh@dhktcn.edu.vn

4

Trần Minh

Đức

Phó Hiệu trưởng

3847010

0913386030

minhduc@tnut.edu.vn

 

2.       VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

STT

Họ đệm

Tên

Chức vụ

CQ

Email

1

Nguyễn Thị Minh

Phượng

Tổ trưởng

 

0976351954

nguyenminhphuong@tnut.edu.vn

2

Hà Trung

Quân

 

 

0943939080

haquan@tnut.edu.vn.

 

3.       VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN

STT

Họ đệm

Tên

Chức vụ

CQ

Email

1

Nguyễn Thị Mai

Anh

Tổ trưởng

3847166

0976769660

nguyendaomaianh@gmail.com

 

I. PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

STT

Họ đệm

Tên

Chức vụ

CQ

Email

1.1

Lãnh đạo phòng 

1

Nguyễn Thị Quốc

Dung

Trưởng phòng

3847788

0915308818

quocdung@tnut.edu.vn

1.2

Văn phòng

1

Văn Thị

Tổ trưởng

3847255

01649780236

vanthily@tnut.edu.vn

2

Nguyễn Kim

Dung

 

3847255

0972196946

nguyenkimdung@tnut.edu.vn

3

Nguyễn Hồng

Minh

 

3847255

0948875109

 hongminh6a@gmail.com

4

Phạm Thu

Trang

 

3847255

0912549433

phamthutrangdhktcn@gmail.com

5

Nguyễn Thị Hải

Huyền

 

3847255

0983838887

haihuyen@tnut.edu.vn

6

Ngô Thùy

Linh

 

3847255

0968666131

ngothuylinh@tnut.edu.vn

7

Dương Thị

Nhẫn

 

3847255

0977677880

duongnhan87@tnut.edu.vn

8

Nguyễn Thị Minh

Phượng

Tổ trưởng

3647689

0976351954

nguyenminhphuong@tnut.edu.vn

9

Nguyễn Thị

Linh

 

3847145

01253758368

linhtv@tnut.edu.vn

10

Nguyễn Thị

Hương

 

3847145

0982790781

huongthanh@tnut.edu.vn

11

Ngô Thị Ánh

Tuyết

 

3847145

0912465700

anhtuyet@tnut.edu.vn

12

Hà Trung

Quân

 

3847145

0943939080

haquan@tnut.edu.vn.

13

Trần Thị

Vân

 

3847145

0912495178

tranthivantnut@gmail.com

 

II. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

STT

Họ đệm

Tên

Chức vụ

ĐT CQ

ĐT DĐ

Email

2.1 

Lãnh đạo phòng 

1

Phạm Khánh

Luyện

Kế toán trưởng

3847264

0912501797

pkluyen@tnut.edu.vn

2

Nghiêm Văn

Tiền

Phó trưởng phòng

3547132

0987904155

nghiemvantien@gmail.com

2.2

Văn phòng 

1

Đặng Huy

Bình

Tổ trưởng

3947692

0974527889

binhsc@gmail.com

2

Dương Thị

 

3947692

01688178864

duongha84@gmail.com

3

Bùi Thị

Trang

 

3947692

0974535476

btrang.tn87@gmail.com

4

Bạch Thị Thu

Trang

 

3947692

0983151328

trang85ktcn@gmail.com

5

Đào Thị Tuyết

Nhung

 

3947692

0986877655

nhungxdtnut@gmail.com

6

Dương Thị Thu

Trang

 

3947692

0973474017

trangdt173@gmail.com

7

Hồ Thị Huyền

Trang

 

3947692

0945833828

huyentrang038@gmail.com

8

Huỳnh Thị Đức

Hạnh

 

3947692

0986447586

huynhhanh78@gmail.com

9

Nguyễn Thị Kim

Hoa

 

3847014

0912501082

nguyenkimhoacn@gmail.com

10

Nguyễn Thị Kim

Dung

 

3847014

0982165465

nguyenkimdung77@gmail.com

11

Nguyễn Thị

Huyền

 

3847014

0984373529

nguyenhuyen2208@gmail.com

 

III. PHÒNG ĐÀO TẠO

STT

Họ đệm

Tên

Chức vụ

ĐT CQ

ĐT DĐ

Email

3.1

Lãnh đạo phòng 

1

Ngô Như

Khoa

Trưởng phòng

 

0963887888

khoann@tnut.edu.vn

2

Đặng Danh

Hoằng

P. Trưởng phòng

3847258

0912847588

hoangktd1977@gmail.com

3

Vũ Lai

Hoàng

P. Trưởng phòng

 

0912214433

hoangvlh@gmail.com

4

Phạm Quang

Hiếu

P. Trưởng phòng

 

0983060105

quanghieu@tnut.edu.vn

3.2

Văn phòng 

1

Đỗ Mạnh

Cường

Tổ trưởng

3547989

0984176661

domanhcuong@tnut.edu.vn

2

Dương Thị Mai

Hương

Tổ trưởng

 

0979410027

maihuong@tnut.edu.vn

3

Bùi Thị

Biển

 

 

0978444283

buithibien@tnut.edu.vn

4

Đào Thị Thanh

Hoà

 

 

0985610222

daohoa@tnut.edu.vn

5

Lường Thanh

Vân

Tổ trưởng

 

0985610222

baovan@tnut.edu.vn

6

Trần Phương

Thảo

 

 

0962212668

thaodaotao@tnut.edu.vn

7

Mai Huy

Toàn

 

 

0986060969

maihuytoan@tnut.edu.vn

8

Nguyễn Thị

Khuyên

 

 

0912700207

nguyenkhuyen@tnut.edu.vn

9

Nguyễn Thị Việt

 

 

0973473655

ngvietha@tnut.edu.vn

10

Nguyễn Hữu

Chinh

 

 

0913555733

chinh.kty@gmail.com

11

Lê Thị Thái

Biên

 

 3847155

0982751065

lethithaibien@tnut.edu.vn

12

Lê Thanh

Huyền

 

 

0986984604

thanhhuyen090308@gmail.com

13

Tạ Thị Trang

Nhung

Tổ trưởng

 

0943807929

trangnhungsdh@tnut.edu.vn

14

Trần Thị Hồng

Vân

 

 

0978233188

hongvan25.tv@gmail.com

 

IV. PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

STT

Họ đệm

Tên

Chức vụ

ĐT CQ

ĐT DĐ

Email

4.1

Lãnh đạo phòng

1

Nguyễn Văn

Tuấn

Trưởng phòng

3947324

0912526637

nltuan@tnut.edu.vn

4.2

Văn phòng 

1

Lữ Thị

Dung

Tổ trưởng

3547610

0977915816

dunghuyk3th@yahoo.com

2

Nguyễn Thị Diệu

Huyền

 

 

0977676392

dieuhuyen@tnut.edu.vn

3

Hoàng Diệu

Linh

 

 

0983707803

hdlinh8x@tnut.edu.com

4

Lê Thu

Thủy

 

 

0988109808

lethuthuy@tnut.edu.vn

 

V. PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - THƯ VIỆN

STT

Họ đệm

Tên

Chức vụ

ĐT CQ

ĐT DĐ

Email

5.1

Lãnh đạo phòng 

1

Trần Lệ

Thu

P. Trưởng phòng

 

 0982935793

tranlethu@tnut.edu.vn

5.2

Văn phòng

1

Đào Ngọc

Tôn

Tổ trưởng

3947532

0977268777

mrtondn@tnut.edu.vn

2

Nghiêm Văn

Tính

 

 

0973269556

nghiemvantinh@tnut.edu.vn

3

La Thanh

Thuỳ

 

 

0982157347

thuylinhvd@gmail.com

4

Nguyễn Thị

Hương

Tổ trưởng

3847274

0988143690

huongktpm@tnut.edu.vn

5

Lê Thị Thu

Hiền

 

 

0987216206

lehien@tnut.edu.vn

6

Lê Thị

Hương

Tổ phó

 

0912737068

lehuong@tnut.edu.vn

7

Nguyễn Thị Thu

Huyền

 

 

0979162700

ngthuhuyen@tnut.edu.vn

8

Lương Thị Hồng

Minh

 

 

01695883122

hongminh@tnut.edu.vn

9

Nguyễn Thị

Thảo

 

 

0977705185

nguyenthao@tnut.edu.vn

10

Dương Thị

Mai

 

 

0982682632

duongmai@tnut.edu.vn

11

Nguyễn Thanh

Toàn

 

 

01668703162

thanhtoan1975@gmail.com

12

Nguyễn Đức

Dũng

 

 

0962021190

dungtnut@tnut.edu.vn

 

VI. PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

STT

Họ đệm

Tên

Chức vụ

ĐT CQ

ĐT DĐ

Email

6.1

Lãnh đạo phòng 

1

Nguyễn Tiến

Dũng

P. Trưởng phòng

3847902

0915662707

dungnguyentien@tnut.edu.vn

6.2

Văn phòng 

1

Nguyễn Thị Hương

Lan

Tổ trưởng

3847902

0983906093

huonglan@tnut.edu.vn

2

Tạ Duy

Kiên

 

3847173

0912805854

duykien@tnut.edu.vn

3

Lương Thị Bích

Ngọc

 

3847173

0983120118

luongngoctn86@gmail.com

4

Lê Thị Đỗ

Oanh

 

3847173

0979753255

ledooanh@gmail.com

5

Hoàng Thế

Tài

 

3847173

0978610866

taiht@tnut.edu.vn

6

Vũ Thị

Thu

 

3847173

0978403365

vuthu0883@gmail.com

7

Lê Thị Kim

Ngân

 

3747009

0988482268

lengan0907@gmail.com

8

Nguyễn Thị Thu

Dung

 

3747009

0915648385

thudung1811@tnut.edu.vn

 

VII. PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

STT

Họ đệm

Tên

Chức vụ

ĐT CQ

ĐT DĐ

Email

7.1

Lãnh đạo phòng 

1

Mai Văn

Gụ

Trưởng phòng

 

0913081527

gu.maivan@gmail.com

2

Đỗ Thị

Tám

Phó trưởng phòng

 

0915208062

dothitamtnut@gmail.com

7.2

Văn phòng

1

Nguyễn Thị

Duyên

 

 

01685587163

duyendhktcn@gmail.com

2

Nguyễn Thị

 

 

0979573483

hongha1983@tnut.edu.vn

3

Hoàng Xuân

Tứ

 

 

0912994689

hxt_dhktcn@yahoo.com

4

Nguyễn Hoàng

 

 

0948107909

nguyenha@tnut.edu.vn

5

Nguyễn Thị Trang

Nhung

 

 

0974313649

trangnhung232@gmail.com

 

VIII.  PHÒNG QUẢN TRỊ PHỤC VỤ

STT

Họ đệm

Tên

Chức vụ

ĐT CQ

ĐT DĐ

Email

8.1

Lãnh đạo phòng 

1

Nguyễn Quốc

Hùng

Trưởng phòng

3847157

0913394516

hungqt@tnut.edu.vn

2

Phạm Quang

Đồng

P. Trưởng phòng

3847257

0912847085

quangdongctm@tnut.edu.vn

3

Ngô Xuân

Hòa

P. Trưởng phòng

3847257

0912660727

ngo_xuanhoa@yahoo.com

8.2

Văn phòng 

1

Nguyễn Quang

Thọ

Tổ trưởng

3847257

0985343660

nguyenquangtho2007@gmail.com

2

Vũ Thị

Tuyên

 

3847257

0915281777

tuyenvudhktcn@gmail.com

3

Nguyễn Thị

Chúc

 

3847257

0979462832

chucnguyencn@gmail.com

4

Nguyễn Văn

Tùng

 

3847257

0945890866

mr.nguyentung85@gmail.com

5

Dương Văn

Thiết

 

3847257

0915008700

thietthucn@gmail.com

6

Nguyễn Thị Tuyết

Minh

 

3847257

0917558584

tmmd_26@yahoo.com.vn

7

Lê Mạnh

Tuân

 

3847257

0986946678

manhtuanqtpv@gmail.com

8

Nguyễn Xuân

Nam

 

3847257

0989690186

mba.nguyennam.1708@tnut.edu.vn

9

Nguyễn Thị Vân

Anh

 

3847257

0947747176

nguyenvananhcn@gmail.com

10

Trần Thị

 

3847257

0942944604

hatranqt07@gmail.com

11

Nguyễn Đình

Thanh

 

3847257

0912337906

thanhqtpv@gmail.com

12

Dương Văn

Bính

 

3847257

0912262802

binhvinhtn@gmail.com

13

Nguyễn Thanh

Ngọc

 

3847257

01699366638

 

8.3

Tổ xây dựng, điện nước

1

Dương Văn

Thanh

Tổ trưởng

 

0976076887

 

2

Trần Văn

Hiệp

 

 

0975054534

 

3

Nguyễn Tiến

Dũng

 

 

 0989459216

tiendungcnc@gmail.com

4

Nguyễn Văn

Lân

 

 

0942766247

 

5

Nguyễn Văn

Anh

 

 

01234275008

nvadhktcn@gmail.com

6

Phan Hữu

Tâm

 

 

0986926047

 

7

Đào Việt

Hoà

 

 

0982165423

 

8.4

Tổ Y tế

1

Dương Thị Thuý

Tổ trưởng

 

01688946115

 

2

Nguyễn Thị

Vững

 

 

0977841835

 

 

IX. PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

STT

Họ đệm

Tên

Chức vụ

ĐT CQ

ĐT DĐ

Email

9.1

Lãnh đạo phòng 

1

Phạm Thị Mai

Yến

Trưởng phòng

 

0916046998

yen.phammai@gmail.com

9.2

Văn phòng 

1

Vũ Phương

Lan

 

 

0915738333

lan.ktcn@gmail.com

2

Kiều Thị

Khánh

 

 

0989879291

kieukhanh1981@tnut.edu.vn

3

Nguyễn Thị Thanh

Thảo

 

 

0918322422

thao196@tnut.edu.vn

4

Trang Thành

Trung

 

 

0915883444

trangtrung@tnut.edu.vn

 

X. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI

STT

Họ đệm

Tên

Chức vụ

ĐT CQ

ĐT DĐ

Email

10.1

Lãnh đạo trung tâm 

1

Nguyễn Bảo

Ngọc

Giám đốc

3847254

0974038487

baongocktcn@yahoo.com.vn

10.2

Văn phòng 

1

Nguyễn Như

Quỳnh

 

3847886

0913002878

nguyennhuquynh@tnut.edu.vn

2

Vương Thị

Hiền

 

3847886

01694884882

vuongthihien.gcck@gmail.com

3

Nguyễn Thị Minh

Tâm

 

3847886

0914434266

nguyenminhtamcn@gmail.com

4

Phạm Thị

Phương

 

3847886

0919462360

phuongphamherb@gmail.com

5

Nguyễn Thị Xuân

Nhung

 

3847886

0943450181

xuannhung0106@gmail.com

 

XI. TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

STT

Họ đệm

Tên

Chức vụ

ĐT CQ

ĐT DĐ

Email

11.1

Lãnh đạo trung tâm 

1

Hồ Bá

Dũng

Giám đốc

 

0985616222

dungvansport@gmail.com

2

Lê Xuân

Hưng

P.Giám đốc

 

0975636757

lexuanhung@tnut.edu.vn

11.2

Văn phòng 

1

Nguyễn Thị Mai

Anh

Tổ trưởng

 

0976769660

nguyendaomaianh@gmail.com

2

Phùng Ngọc

Lâm

 

 

0982280919

 

3

Tạ Minh

Trường

 

 

0942898999

 

4

Phí Đức

Thắng

 

 

0981983000

ducthangtnvn@tnut.edu.vn

5

Tạ Thu

Thảo

 

 

0948286145

tathuthaoktcn@gmail.com

6

Giang Trung

Kiên

 

 

0936030990

 

7

Ngô Minh

Toàn

 

 

0975026866

 

11.3

Tổ Bảo vệ

1

Phạm Huy

Hiệp

 

3847175

0982700638

 

2

Nguyễn Minh

Đức

Tổ trưởng

3847175

0988983463

 

3

Đỗ Hoàng

Dương

 

3847175

0912346012

 

4

Dương Trường

Giang

 

3847175

0984831275

 

5

Nguyễn Trường

Giang

 

3847175

0978333826

 

6

Nguyễn Văn

Thái

 

3847175

0915208100

 

7

Hồ Thế

Thành

 

3847175

0944804222

 

8

Vũ Xuân

Hồng

 

3847175

0989385636

 

9

Đậu Quốc

Huy

 

3847175

0984831273

 

10

Dương Văn

Kiên

 

3847175

01688333477

 

11

Bế Văn

Nghĩa

 

3847175

0912700208

 

12

Nguyễn Thành

Luân

 

3847175

0981774898

 

11.4

Tổ ký túc xá

1

Trần Xuân

Nam

Tổ trưởng

 

0977964666

 

2

Nguyễn Như

Nhất

 

 

0979220429

 

3

Nguyễn Xuân

Quỳnh

 

 

0984863203

 

4

Nguyễn Công

Dương

 

 

0988929964

 

5

Phí Đức

Cậy

 

 

0966116186

 

6

Trần Dư

Hiếu

 

 

0986467127

 

7

Trần Khánh

Hải

 

 

0989116192

 

8

Nguyễn Thị

Hạnh

 

 

0978378373

 

9

Lê Thị Minh

Hiệp

 

 

01699369768

 

10

Đậu Quốc

Hoàn

 

 

0916878284

 

11

Nguyễn T.Hồng

Thắm

 

 

0982720907

 

12

Nguyễn Thị Hải

Yến

 

 

0975969827

 

13

Ngô Toàn

Thắng

 

 

0964533000

 

11.5

Tổ phục vụ giảng đường

1

Ngô Văn

Mạnh

Tổ trưởng

 

0983090666

ngomanh@tnut.edu.vn

2

Nguyễn Thị

Độ

 

 

0984831276

 

3

Nguyễn Thị

Hiền

 

 

0945524822

 

4

Trần Thị Thu

Hiền

 

 

0979168707

tranhien@tnut.edu.vn

5

Vũ Thị

Huyền

 

 

01685148938

 

6

Phạm T Hồng

 

 

0982790318

 

7

Hoàng Thị Kim

Oanh

 

 

0983585255

 

8

Nguyễn Thị Hồng

Thái

 

 

01666161480

 

9

Nguyễn T Thùy

Dương

 

 

01659003465

 

10

Hoàng Thị

Ngọc

 

 

0979279216

 

11.6

Tổ dịch vụ

1

Ngô Minh

Quyết

Tổ trưởng

 

0965262678

 

2

Lăng Thị

Hiên

 

 

0977758626

 

3

Lê Thị Hồng

Liên

 

 

01692335407

 

4

Lê Thị

Hồng

 

 

0984224034

 

5

Ma Duy

Biên

 

 

0915462405

 

6

Phạm Thị Bích

 

 

0914891268

 

7

Trần T Thanh

Mai

 

 

0916957154

 

 

XII. TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

STT

Họ đệm

Tên

Chức vụ

ĐT CQ

ĐT DĐ

Email

12.1

Lãnh đạo trung tâm 

1

Bùi Minh

Phượng

Phó Giám đốc

 

0978200985

minhphuongtnut@gmail.com

12.1

Văn phòng 

1

Phan Thành

Đạt

 

 

0984204401

leophanvn@gmail.com

2

Nguyễn Thị Bích

Ngọc

 

 

0969414525

 

3

Trần Xuân

Dũng

 

 

0984126190

 

4

Trần Hoàng Việt

Vân

 

 

0979472208

 

5

Đinh Hồng

Phượng

 

 

0978347654

 

 

XIII. KHOA QUỐC TẾ

STT

Họ đệm

Tên

Chức vụ

ĐT CQ

ĐT DĐ

Email

13.1

Lãnh đạo khoa 

1

Phan Quang

Thế

Trưởng khoa

3747559

0912064824

phanqthe@tnut.edu.vn

2

Nguyễn Tiến

Hưng

P. Trưởng khoa

3847092

0913286461

h.nguyentien@tnut.edu.vn

3

Hoàng Thị

Thắm

P. Trưởng khoa,
Trưởng Bộ môn

3947506

0982232570

hoangtham@tnut.edu.vn

4

Nguyễn Minh

Ý

P. Trưởng khoa

3847288

0966996399

minhy2801@gmail.com

13.2

Văn phòng 

1

Nguyễn Thu

Hương

 

3747799

0986012662

nguyenthuhuongtnut@gmail.com

2

Lê Thị

Ngà

 

0912668313

lengadaotao@tnut.edu.vn

13.3

Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí giảng dạy bằng tiếng Anh

1

Vũ Thị

Liên

 

 

0912501357

vuliencn@yahoo.com

2

Đào Duy

Sơn

 

 

0949085710

daoduyson@tnut.edu.vn

3

Hoàng Tiến

Đạt

 

 

0987344991

hoangdat@tnut.edu.vn

4

Phan Thị Thu

 

 

0943290008

phanha@tnut.edu.vn

5

Bùi Hoàng

Dũng

 

 

0983352439

buihoangdungtn@gmail.com

6

Phan Thị Phương

Thảo

 

 

0945977921

thaophan2106@gmail.com

7

Nguyễn Hồng

Thái

 

 

01686688339

nguyenhongthai194@gmail.com

8

Nguyễn Thị Như

Trang

 

 

0977340251

nhutrangnguyen2009@gmail.com

9

Lê Văn

Nhất

 

 

0967196216

lenhat@tnut.edu.vn

10

Đỗ Khắc

Đức

 

 

 

 

13.4

Bộ môn Kỹ thuật Điện giảng dạy bằng tiếng Anh

1

Vũ Ngọc

Huy

 

 

0983169582

vungochuy-tdh@tnut.edu.vn

2

Vũ Quốc

Đông

   

0917369808

quoc-dong.vu@tnut.edu.vn

3

Nguyễn Tuấn

Minh

 

 

0912673378

nguyentuanminh@tnut.edu.vn

4

Trần Quế

Sơn

 

 

0988039336

queson.ktdt@gmail.com

5

Nguyễn Văn

Lanh

 

 

0974161383

lanhnguyen@tnut.edu.vn

6

Phạm Ngọc

Thăng

 

 

0965230789

yourmanlyboy@gmail.com

7

Trần Mạnh

Tuấn

 

 

01674687073

trantuan88@gmail.com

13.5

Bộ môn Ngoại ngữ 

1

Nguyễn Thị Ánh

Hồng

P. Trưởng BM,
Giám đốc TTTVSV

 

0914548515

ahongdung@yahoo.com

2

Phạm Ngọc

Duy

Phó Giám đốc TTTVSV

 

0984041004

duyanhk12@yahoo.com

3

Phùng Thị Thu

 

 

0914668738

phungha75@yahoo.com

4

Ngô Thị Thanh

Huệ

 

 

0915972297

huengothanh@gmail.com

5

Nguyễn Thị Thương

Huyền

 

 

0904851928

thuonghuyen0212@yahoo.com

6

Nguyễn Thị Phương

Thảo

 

 

0914799697

thaonguyentnut@gmail.com

7

Nguyễn Thị Thu

Linh

 

 

0988232640

thulinh80@gmail.com

8

Phạm Ái

Linh

 

 

0904188459

phamailinh2002@yahoo.com

9

Hoàng Hương

Ly

 

 

0983687775

lyhoanghuong1982@yahoo.com

10

Nguyễn Hương

 

 

0949346006

huongly3110@gmail.com

11

Dương Thị

Thảo

 

 

0985327984

thaoanhthptyh@gmail.com

12

Vì Thị Phương

Thảo

 

 

0982732526

viphuongthao@ntu.edu.vn

13

Hoàng Thị

Thêm

 

 

0977974933

hoangthem85@gmail.com

14

Hoàng Thị

Thu

 

 

0989256067

hoangthutn@gmail.com

15

Nguyễn Thị Xuân

Thu

 

 

0977300711

xuanthutn@gmail.com

16

Nguyễn Thị Kim

Thương

 

 

0983037823

nguyenthikimthuong@tnut.edu.vn

17

Đinh Thị Hồng

Thương

 

 

0978476639

ms.thuongdinh@gmail.com

13.6

Bộ môn Kinh tế GD bằng Tiếng Anh

1

Lương Thị Mai

Uyên

Trưởng BM

 

0912735912

cuonghue1980@gmail.com

2

Nguyễn Thị Thanh

P. Trưởng BM

 

0915210812

nguyenduytrang@gmail.com

3

Nguyễn Thu

Ngân

 

 

0965097086

tiepdinhvan@gmail.com

4

Ma Thế

Ngàn

 

 

0904006198

ngan.ma@gmail.com

5

Lê Minh

Thành

 

 

0912204898

nguyenduytrang@gmail.com

13.7

Trung tâm STSP

1

Vũ Quốc

Việt

 

 

0943952708

vuquocviet84@gmail.com

2

Chu Ngọc

Hùng

 

 

0912621241

chungochung@tnut.edu.vn

3

Trần Văn

Linh

 

 

01675535863

linhk43@gmail.com

4

Nguyễn Huy

Toán

 

 

 

nguyenhuytoantn@gmail.com

5

Nguyễn Hồng

Quân

 

 

 

 

13.8

Bộ môn Toán - Lý giảng dạy bằng tiếng Anh

1

Trần Thị

Huê

Trưởng BM

 

0984632890

cuonghue1980@gmail.com

2

Nguyễn Thị Thu

Thủy

P. Trưởng BM

 

0912660982

nguyenduytrang@gmail.com

3

Đinh Văn

Tiệp

 

 

0968599033

tiepdinhvan@gmail.com

4

Nguyễn Minh

Trang

 

 

0912660982

nguyenduytrang@gmail.com

5

Ngô Trọng

Hải

 

 

0986747362

nthnthhai@gmail.com

             

XIV. KHOA CƠ KHÍ

STT

Họ đệm

Tên

Chức vụ

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

14.1

Lãnh đạo khoa

1

Nguyễn Văn

Dự

Trưởng phòng

 

0916056618

vandu@tnut.edu.vn

2

Trần Văn

Quân

P. Trưởng khoa

 

0977651658

tvquan@gmail.com

3

Hồ Ký

Thanh

P. Trưởng khoa

 

0984194198

hkythanh@tnut.edu.vn

14.2

Văn phòng khoa

1

Kiều Thị Minh

Thu

Tổ trưởng

3847164

01674367568

minhthu@tnut.edu.vn

2

Nguyễn Phương

Vân

 

 

0943712587

phuongvan@tnut.edu.vn

3

Nguyễn Thị Kim

Chung

 

 

0904766778

kimchungdhcn@gmail.com

14.3

Bộ môn Chế tạo máy

1

Hoàng

Vị

 

 

0913072622

vihoang@tnut.edu.vn

2

Nguyễn Thái

Bình

 

 

0978131624

ntbinh@tnut.edu.vn

3

Chu Mạnh

Cường

 

 

0987758778

cuongchumanh@tnut.edu.vn

4

Bùi Hoàng

Dũng

 

 

0983352439

bhdung@tnut.edu.vn

5

Phạm Ngọc

Duy

 

 

0977008004

phamduy@tnut.edu.vn

6

Dương Công

Định

 

 

0912187484

dcdinh@tnut.edu.vn

7

Nguyễn Thế

Đoàn