Thông báo về việc thu học phí đợt 1 học kỳ 2 năm học 2017-2018 đối với sinh viên chương trình tiên tiến