Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 22 tháng 02 năm 2020