Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 18 tháng 08 năm 2019